Ogłoszenia

Kredyt Inkaso S.A. to polska firma o zasięgu międzynarodowym, zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami na rynkach finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Od wielu lat jeden z liderów na rodzimym rynku obrotu wierzytelnościami. W zakresie swojej działalności współpracuje z czołowymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Spółka posiada kadrę wyposażoną w niezbędną wiedzę i umiejętności, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz narzędzia i środki niezbędne, do jak najlepszego wykonywania powierzonych obowiązków. Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso, w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje pracowników o dużym doświadczeniu zawodowym, jak również osób młodych, energicznych, optymistycznie nastawionych do wyzwań w dynamicznie zmieniającym się środowisku finansowym.

Podstawowe zadania:

 • telefoniczne nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami
 • prowadzenie negocjacji z klientem
 • realizowanie wyznaczonych celów miesięcznych

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych
 • silna motywacja do osiągnięcia wyznaczonych celów
 • gotowość do podnoszenia własnych kwalifikacji
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • motywujący system wynagrodzenia (podstawa + premia uzależniona od wyników)
 • pakiet szkoleń oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w systemie dwuzmianowym

Prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: praca@kredytinkaso.pl W tytule e-maila należy podać nazwę stanowiska. Informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi kandydatami.   Do dokumentów należy dołączyć następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.” Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Opis stanowiska:

 • podejmowanie czynności windykacyjnych w terenie
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz windykacja zaległych płatności
 • dbanie o terminową realizację powierzonych zadań
 • terminowe sporządzanie raportów windykacyjnych

Wymagania:

 • umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania informacji
 • obsługa komputera w stopniu umożliwiającym sprawną wymianę informacji
 • dyspozycyjność i chęć pracy w terenie
 • niekaralność
 • dysponowanie środkiem transportu
 • mile widziane doświadczenie w windykacji
 • prowadzona działalność gospodarcza /lub chęć jej założenia/

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o współpracy
 • atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne – adekwatne do efektów pracy, dodatkowe wynagrodzenie za poczynione ustalenia
 • interesujący system konkursów i nagród zależnych od wyników pracy
 • pracę z doświadczonym i profesjonalnym zespołem ludzi
 • podnoszenie kwalifikacji w ramach systemu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

Prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: praca@kredytinkaso.pl W tytule e-maila należy podać nazwę stanowiska. Informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi kandydatami.   Do dokumentów należy dołączyć następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.” Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Opis stanowiska:

 • zarządzanie (nadzór i coaching) zespołem windykatorów terenowych na określonym obszarze;
 • prowadzenie rekrutacji na określonym obszarze
 • prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnionych pracowników.
 • kontrola poprawności wykonywania czynności w terenie i rozliczanie agentów terenowych z dokumentacji;
 • raportowanie osiąganych wyników przez zarządzany zespół;
 • praca nad ulepszaniem obecnych procedur i proponowanie nowych rozwiązań.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office (w szczególności programu Excel);
 • wiedza praktyczna z zakresu windykacji terenowej;
 • umiejętność negocjacji, asertywność, odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • zdolność organizacji pracy własnej i działań swojego zespołu;
 • gotowość do wyjazdów służbowych;
 • prawo jazdy kat. B
 • wykształcenie średnie
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem (min. 1 rok na podobnym stanowisku)

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę z doświadczonym i profesjonalnym zespołem ludzi
 • podnoszenie kwalifikacji w ramach systemu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

Prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: praca@kredytinkaso.pl W tytule e-maila należy podać nazwę stanowiska. Informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi kandydatami.   Do dokumentów należy dołączyć następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.” Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.