Jeśli chcesz otrzymywać informacje o naszej ofercie, podaj swój adres e-mail.
Skład Zarządu

 

Wiceprezes Zarządu (p.o. Prezesa Zarządu)

 

 

Jarosław Orlikowski - Wiceprezes Zarządu

 

 

W Kredyt Inkaso S.A. od 2017 r.

Pan Jarosław Orlikowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia doktoranckie Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Nauk Ekonomicznych.

 

 

 

Kariera zawodowa Pana Jarosława Orlikowskiego:

09.2017 – nadal  P.O. Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A.;

04.2017 – nadal  Wicperezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A.;

01.2017 – 04.2017 Doradca Zarządu Kredyt Inkaso S.A.;

04.2010 – 06.2016 Dyrektor Pionu Wsparcia Biznesu, prokurent Banku PKO Bank Polski S.A.;

02.2001 – 03.2010 Prezes Zarządu ProService Agent Transferowy sp. z o.o. (poprzednio BRE Agent Transferowy);

10.2002 – 03.2010 Wiceprezes Zarządu Skarbiec Asset Management Holding S.A.;

01.2006 – 12.2006 Członek Zarządu Skarbiec Investment Management S.A.;

11.1995 – 12.2000 Członek Zarządu CAIB Agent Transferowy S.A. (wcześniejsza nazwa Creditanstalt Financial Advisers);

10.1992 – 10.1995 Dyrektor - Betuland sp. z o.o.;

1989 – 1992 Programista - Mivex sp. z o.o. 

 

Członek Zarządu  


Bastian RinghardtCzłonek Zarządu

 

 

W Kredyt Inkaso S.A. od 2017 r.  

 

Pan Bastian Ringhardt posiada wykształcenie wyższe, ukończył Westphalian University of Applied Science na kierunku zarzadzanie przedsiębiorstwami, a także liczne kursy specjalistyczne, w tym Training Qualification from the Chamber of Industry and Commerce w Gelsenkirchen.


Pan Bastian Ringhardt pełnił dotychczas następujące funkcje:

 

W ramach Kredyt Inkaso S.A.


11.2017- nadal – Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Finansowego / CFO, Główny Księgowy Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., Członek Zespołu Zarządzania Ryzykiem;

W ramach GFKL Financial Services GmbH w Essen:


07.2016-08.2017 - Director Specialist Services – Executive Board Member

09-2015-11.2016 - Board Member Finance (CFO)

07.2014-09.2015 - Head of Finance

12.2012-12.2014 - Head of Corporate Office

032012-09-2013 - Advisor to the Executive Board (CFO) oraz Head of Treasury

 

W ramach KPMG AG, Essen/Dusseldorf/London:

 

04.2006-11-2010 Assistant Manager w KPMG LLP oraz KMPG Dusseldorf

01.2004-04.2014 Audit Senior w KPMG AG Essen.