Jeśli chcesz otrzymywać informacje o naszej ofercie, podaj swój adres e-mail.
Skład Zarządu

Prezes Zarządu


Paweł Szewczyk - Prezes Zarządu

 

W Kredyt Inkaso S.A. od 2012 r.

Pan Paweł Robert Szewczyk jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra. Aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie w 1999 roku. Ponadto w 2007 roku ukończył studia podyplomowe MBA w Dublin City University - Business School i w Lubelskiej Szkole Biznesu.

 

Kariera zawodowa Pana Pawła Roberta Szewczyka:

 

03.2016 - nadal – Przewodniczący Rady Nadzorczej Finance S.A. z siedzibą w Warszawie;

08.2015 - nadal - Członek Zarządu - Kredyt Inkaso d. o.o. za usługe z siedzibą w Zagrzebiu;

11.2014 - nadal - Członek Rady Nadzorczej Specter Sp. z o.o.;

11.2014 - nadal – Członek Rady Nadzorczej Kredyt Express S.A.;

09.2014 - nadal - Dyrektor Generalny Kredyt Inkaso Recovery EOOD z siedzibą w Sofii;

01.2013 - nadal - Prezes Zarządu Kredyt Inkaso Investments RO S.A. z siedzibą w Bukareszcie;

01.2013 - nadal - Prezes Zarządu Kredyt Inkaso Investments BG EAD z siedzibą w Sofii;

11.2012 - nadal - Prezes Zarządu - Dyrektor Klasy A - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu;

10.2012 - nadal - Przewodniczący Rady Nadzorczej Legal Process Administration Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

09.2012 - nadal - Przewodniczący Rady Nadzorczej Finsano Consumer Finance S.A. z siedzibą w Warszawie;

09.2012 - nadal - Prezes Zarządu Kancelarii Forum S.A. z siedzibą w Warszawie;

10.2012 - nadal- Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie;

05.2012 - 10.2012 - Wiceprezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie;

08.2011 - 04.2012 - Prezes Zarządu Cersanit IV Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie;

04.2009 - 08.2011 - Dyrektor generalny Cersanit Invest Sp. z o.o. (Ukraina);

09.2010 - nadal - Jednoosobowa działalność gospodarcza Spectrum Biuro Prawne i konsultingowe Paweł Szewczyk w Zamościu;

06.2008 - nadal - Prokurent w Andbud Sp. z o.o. Dąbrowa, Wspólnik Andbud Sp. z o.o. Dąbrowa;

09.2007 - 04.2012 - Członek rady nadzorczej Cersanit Romania SA (Rumunia);

12.2007 - 04.2012 - Członek zarządu „Projekt Echo-78" Sp. z o.o. działającej dalej pod nazwą Cersanit IV Sp. z o.o. Krasnystaw;

06.2001 - 04.2012 - Członek zarządu - Cersanit I Sp. z o.o. Krasnystaw;

09.2000 - 06.2001 - Radca prawny Cersanit I Sp. z o.o. Krasnystaw;

06.2000 - 06.2001 - Członek rady nadzorczej Cersanit II S.A. (Starachowice) i Cersanit III S.A. (Wałbrzych);

11.1998 - 09.2000 - Radca prawny - Cersanit Krasnystaw S.A.;

04.1997 - 11.1998 - Doradca prawny - OSK Sp. z o.o. Zamość;

09.1995 - 03.1997 - Konsultant prawny - Lex-Astra Biuro Prawnicze i Konsultingowe w Lublinie.

 

 


Wiceprezes Zarządu


Piotr Andrzej Podłowski - Wiceprezes Zarządu

 

W Kredyt Inkaso S.A. od 2010 r.

Pan Piotr Podłowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra. Zdał 10 (z 10) egzaminów na biegłego rewidenta oraz zaliczył praktykę w rachunkowości. Autor/współautor kilkunastu publikacji z dziedziny rachunkowości.

 

Kariera zawodowa Pana Piotra Andrzeja Podłowskiego:

 

11.2016 - nadal - Członek Zarządu - Kredyt Inkaso Investments RO S.A. z siedzibą w Bukareszcie;

11.2016 - nadal - Członek Rady Nadzorczej - Legal Process Administration sp. z o.o.;

11.2016 – nadal - Członek Rady Nadzorczej - Kancelarii Forum S.A.;

11.2016 - nadal - Wiceprezes Zarządu - Kredyt Inkaso S.A.;

2015 - nadal - Członek Zarządu - AFI Management Services SA (Luksemburg);

2015 - nadal - Członek Zarządu - Kredyt Inkaso d. o.o. za usluge (Chorwacja);

2013 - nadal - Członek Zarządu - Kredyt Inkaso Investments BG EAD (Bułgaria);

2013 - nadal - Członek Zarządu- KI Nieruchomości sp. z o. o.;

2010 - nadal - Kredyt Inkaso S.A. - Dyrektor Pionu Finansowego / CFO, Główny Księgowy Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., Członek Zespołu Zarządzania Ryzykiem;

2008 - nadal - Prezes Zarządu / Wspólnik - ZDN.PL sp. z o. o.;

02.2016 - 10.2016 – Prokurent - Kredyt Inkaso S.A.;

2007 - 2010 - Senior III w Dziale Audytu- Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.;

2001 - 2007 - Senior w MAC Auditor / Konsultant w MAC Consulting- MAC GROUP (MAC Auditor Sp. z o.o. / MAC Consulting Sp. z o.o.);

2001-2007 - Asystent w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;

2000 - 2001 - Asystent praktykant w Dziale Audytu - Deloitte Audyt Sp. z o.o.


Wiceprezes Zarządu


Jarosław Orlikowski - Wiceprezes Zarządu

 

W Kredyt Inkaso S.A. od 2017 r.

Pan Jarosław Orlikowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia doktoranckie Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Nauk Ekonomicznych.

 

Kariera zawodowa Pana Jarosława Orlikowskiego:

 

01.2017 – nadal Doradca Zarządu Kredyt Inkaso S.A.;

04.2010 – 06.2016 Dyrektor Pionu Wsparcia Biznesu, prokurent Banku PKO Bank Polski S.A.;

02.2001 – 03.2010 Prezes Zarządu ProService Agent Transferowy sp. z o.o. (poprzednio BRE Agent Transferowy);

10.2002 – 03.2010 Wiceprezes Zarządu Skarbiec Asset Management Holding S.A.;

01.2006 – 12.2006 Członek Zarządu Skarbiec Investment Management S.A.;

11.1995 – 12.2000 Członek Zarządu CAIB Agent Transferowy S.A. (wcześniejsza nazwa Creditanstalt Financial Advisers);

10.1992 – 10.1995 Dyrektor - Betuland sp. z o.o.;

1989 – 1992 Programista - Mivex sp. z o.o.