Jeśli chcesz otrzymywać informacje o naszej ofercie, podaj swój adres e-mail.
Skład Zarządu

Prezes Zarządu


Paweł Szewczyk - Prezes Zarządu

41 lat; w Kredyt Inkaso S.A. od 2012 r.

Pan Paweł Robert Szewczyk jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra. Aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie w 1999 roku. Ponadto w 2007 roku ukończył studia podyplomowe MBA w Dublin City University - Business School i w Lubelskiej Szkole Biznesu.

 

Kariera zawodowa Pana Pawła Roberta Szewczyka:

05.2012 - 10.2012 Wiceprezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A.;

09.2012 - nadal - członek Rady Nadzorczej Finsano Consumer Finance S.A. z siedzibą w Warszawie;

09.2012 - nadal - Prezes Zarządu Kancelarii Forum S.A. z siedzibą w Zamościu;

08.2011 - 04.2012 - Prezes Zarządu Cersanit IV Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie;

04.2009 - 08.2011 - Dyrektor generalny Cersanit Invest Sp. z o.o. (Ukraina);

09.2010 - nadal - Jednoosobowa działalność gospodarcza Spectrum Biuro Prawne i konsultingowe Paweł Szewczyk w Zamościu;

06.2008 - nadal - Prokurent w Andbud Sp. z o.o. Dąbrowa, Wspólnik Andbud Sp. z o.o. Dąbrowa;

09.2007 - 04.2012 - Członek rady nadzorczej Cersanit Romania SA (Rumunia);

12.2007 - 04.2012 - Członek zarządu „Projekt Echo-78" Sp. z o.o. działającej dalej pod nazwą Cersanit IV Sp. z o.o. Krasnystaw;

06.2001 - 04.2012 - Członek zarządu - Cersanit I Sp. z o.o. Krasnystaw;

09. 2000 - 06.2001 - Radca prawny Cersanit I Sp. z o.o. Krasnystaw;

06.2000 - 06.2001- Członek rady nadzorczej Cersanit II S.A. (Starachowice) i Cersanit III S.A. (Wałbrzych);

11.1998 - 09.2000 - Radca prawny - Cersanit Krasnystaw S.A.

04.1997 - 11.1998 - Doradca prawny - OSK sp. z o.o. Zamość;

09.1995 - 03.1997 - Konsultant prawny - Lex-Astra Biuro Prawnicze i Konsultingowe w Lublinie.

 


Wiceprezes Zarządu


Jan Paweł Lisicki - Wiceprezes Zarządu

42 lat; w Kredyt Inkaso S.A. od 2011 r.

Pan Jan Paweł Lisicki, jest ekonomistą. Ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1995 roku uzyskał tytuł magistra. Uczestniczył w licznych konferencjach, sympozjach naukowych, szkoleniach, kursach.

 

Kariera zawodowa Pana Jana Pawła Lisickiego:

09.2012 - nadal - Prezes Zarządu FINSANO Consumer Finance S.A. z siedzibą w Warszawie;

10.2011 - 19.10.2012l - Doradca Zarządu Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie;

10. 2009 - 10. 2011 Dyrektor Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A.;

10. 2008 - 09. 2009 Zastępca Dyrektora Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A.;

12.2007 - 09.2008 Zastępca Dyrektora Biura Wsparcia Windykacji PKO BP S.A.;

06-2005-06.2008 Członek Rady Nadzorczej Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.;

05.2004 - 11.2007 Naczelnik Wydziału w Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A.;

05.2002 - 06.2005 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.;

11.2001-05.2004 - Pracownik Pionu Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A.;

01.1995- 09.2002 - Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku.