Jeśli chcesz otrzymywać informacje o naszej ofercie, podaj swój adres e-mail.
Skład Zarządu

 

Wiceprezes Zarządu (p.o. Prezesa Zarządu)

 

 

Jarosław Orlikowski - Wiceprezes Zarządu

 

 

W Kredyt Inkaso S.A. od 2017 r.

Pan Jarosław Orlikowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia doktoranckie Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Nauk Ekonomicznych.

 

 

 

Kariera zawodowa Pana Jarosława Orlikowskiego:

09.2017 – nadal  P.O. Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A.;

04.2017 – nadal  Wicperezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A.;

01.2017 – 04.2017 Doradca Zarządu Kredyt Inkaso S.A.;

04.2010 – 06.2016 Dyrektor Pionu Wsparcia Biznesu, prokurent Banku PKO Bank Polski S.A.;

02.2001 – 03.2010 Prezes Zarządu ProService Agent Transferowy sp. z o.o. (poprzednio BRE Agent Transferowy);

10.2002 – 03.2010 Wiceprezes Zarządu Skarbiec Asset Management Holding S.A.;

01.2006 – 12.2006 Członek Zarządu Skarbiec Investment Management S.A.;

11.1995 – 12.2000 Członek Zarządu CAIB Agent Transferowy S.A. (wcześniejsza nazwa Creditanstalt Financial Advisers);

10.1992 – 10.1995 Dyrektor - Betuland sp. z o.o.;

1989 – 1992 Programista - Mivex sp. z o.o.