Barbara Rudziks – Wiceprezes Zarządu

W Kredyt Inkaso S.A. od 2020 r.

Pani Barbara Rudziks posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, gdzie uzyskała tytuł magistra w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Kariera zawodowa Pani Barbary Rudziks:

  • 2020 – nadal Wiceprezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A.
  • 2018 – 04.2020 Dyrektor Naczelny/Prezes Zarządu Cross Loan S.A.
  • 2011– 10.2018 Członek Zarządu Best S.A.
  • 2010 – 12.2010 Dyrektor Generalny Best S.A.
  • 2009 – 12.2009 Dyrektor ds. Zarządzania i Rozwoju Best S.A.
  • 2008 – 01.2009 Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Call Center GE Money Bank S.A.
  • 2001 – 2008 Dyrektor Departamentu Telemarketingu (1,5 roku), Dyrektor Centrum Telemarketingu (2 lata), Kierownik Departamentu Telemarketingu (2 lata), Kierownik Zespołu Telemarketingu (2 lata) GE Money Bank S.A.
  • 1998 – 2001 Specjalista, Menadżer Działu (2 lata), Specjalista ds. Windykacji (4 miesiące), Asystent ds. Windykacji (6 miesięcy)