Raport nr 10/2019
16:45 28.03.2019

wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii E1

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2018, 35/2018, 38/2018 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację  o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 63/19 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 28 marca 2019 r. wprowadzającej do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych obligacji na okaziciela serii E1 wyemitowanych przez Spółkę, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

O terminie pierwszego notowania obligacji na alternatywnym systemie obrotu Catalyst Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Pliki do pobrania