Raport nr 6/2019
15:48 28.01.2019

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 stycznia 2019 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 stycznia  2019 r. („NWZ”) następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na NWZ:

Podmiot kontrolowany przez Pana Krzysztofa Borusowskiego tj. BEST S.A. reprezentował 4 274 228 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 34,02% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 33,14 % w ogólnej liczbie głosów.

Waterland Private Equity Investments B.V. za pośrednictwem WPEF VI Holding V B.V. reprezentował 7 929 983 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 63,11 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 61,49 % w ogólnej liczbie głosów.

Pliki do pobrania