Raport nr 11/2019
15:36 4.04.2019

wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 73/19 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 8 kwietnia 2019 roku, pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii E1 wyemitowanych przez Spółkę, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLKRINK00246.

Jednocześnie postanowiono określić dla w/w obligacji:

a) dzień ostatniego notowania – 3 sierpnia 2022 r.,

b) jednostkę obrotu – 1 szt.,

c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,

d) symbol – KRI0822.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania