30.11.2009

Raport za I półrocze 2009/10

Raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego 2009/10 obejmujący okres od 2009-04-01 do 2009-09-30