3 stycznia 2011

Kredyt Inkaso SA określiła warunki przejęcia kontroli nad większościowym pakietem 85% udziałów w Kancelarii Prawniczej “FORUM” radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka.

Notowana na GPW spółka Kredyt Inkaso SA określiła warunki przejęcia kontroli nad większościowym pakietem 85% udziałów w Kancelarii Prawniczej “FORUM” radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka. Strony ustaliły wartość transakcji na kwotę 5,88 mln zł. Zysk brutto*, jaki wygenerowała kancelaria w 2009 roku wyniósł ponad 1,7 mln zł, a do końca września 2010 roku kształtował się na poziomie ponad 1,3 mln zł. Kancelarię charakteryzuje również wysoka efektywność operacyjna – od początku 2010 roku wniosła ona ponad 110 tys. pozwów, z których praktycznie wszystkie zostały skierowane do e-sądu. Stanowi to ponad 16% wszystkich spraw, jakie do tej pory do niego wpłynęły. Przejęcie kontroli nastąpi w sposób pośredni poprzez nabycie przez Kredyt Inkaso SA 100% udziałów w Kancelarii Forum SA. Przejmowana spółka jest wspólnikiem kontrolującym, któremu przypada 85% zysków w Kancelarii Prawniczej “FORUM” radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka. Strony ustaliły, iż cena nabycia 100% udziałów w Kancelarii Forum SA wynosi 5,88 mln zł, z czego 1,47 mln zł zostanie zapłacone w gotówce, a 4,41 mln poprzez wydanie akcji Kredyt Inkaso SA, których cena emisyjna wyniesie 12,5 zł

Zakup pakietu większościowego w kancelarii będzie kolejnym krokiem w realizacji naszej strategii rozwoju – mówi Artur Górnik, prezes Zarządu Kredyt Inkaso SA. Objęcie kontroli nad tą firmą pozwoli nam podnieść efektywność operacyjną przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Wynik ponad 110 tys. pozwów oraz około 106 tys. prowadzonych postępowań egzekucyjnych przy 65 zatrudnionych osobach to imponujący rezultat w porównaniu do firm konkurencyjnych. Zamierzamy wykorzystać potencjał kancelarii i jako podmiot decyzyjny rozszerzać jej działalność.

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2010/2011 przychody Kredyt Inkaso SA przekroczyły 19.5 mln złotych, co stanowi wzrost o 44% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Zysk netto ukształtował się na poziomie blisko 3 mln złotych. Zakup pakietu większościowego korzystnie wpłynie na wskaźnik ceny do zysku Kredyt Inkaso SA, który obecnie wynosi 13.5, a po transakcji zauważalnie zmaleje. Kredyt Inkaso SA istnieje od 2001 roku, od 2007 roku notowana jest na GPW. Spółka działa na rynku usług finansowych w oparciu o model funduszu inwestycyjnego. Specjalizuje się w inwestowaniu w wierzytelności masowe z sektora telekomunikacyjnego i bankowego. Spółka jest liderem na rynku należności telekomunikacyjnych, współpracuje z największymi operatorami, takimi jak Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Telekomunikacja Polska SA, PTK Centertel sp. z o.o oraz Polkomtel SA. Dynamicznie rozwija się również w zakresie należności bankowych; w 2010 roku nabyła wierzytelności o wartości nominalnej ponad 530 mln zł od PKO BP i Eurobank SA.

 

*kancelaria jako spółka osobowa nie jest płatnikiem podatku dochodowego stąd zysk brutto = zysk netto