Tomasz Kuciel – Członek Zarządu

Tomasz Kuciel jest dyrektorem finansowym o wieloletnim i szerokim doświadczeniu. Na początku pracy zawodowej był związany z ING Bankiem Śląskim, a następnie przez 8 lat z dwoma spółkami z grona Wielkiej Czwórki – PwC oraz KPMG, z czego przez 3 lata pracował w PwC na Wyspach Normandzkich. Przez 7 lat kierował Działem Skarbu w Cyfrowym Polsacie, a następnie w latach 2015-2018 zasiadał w zarządach spółek publicznych EGB Investments S.A. i Digitree Group S.A., z czego przez 2 lata był Prezesem Zarządu w EGB Investments. Pracę w Kredyt Inkaso rozpoczął w 2019 roku, a na członka zarządu został mianowany pół roku później.

Specjalizuje się w budowie wartości spółek, rynkach kapitałowych, finansach korporacyjnych, prognozowaniu przepływów pieniężnych oraz raportowaniu finansowym. Ma także doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem i procesach restrukturyzacyjnych. W Kredyt Inkaso odpowiedzialny jest za całokształt finansów Grupy Kapitałowej, w tym za obszary kontrolingu, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości i podatków, skarbu, zakupów oraz rozliczeń wierzytelności.

Tomasz Kuciel posiada dyplom magistra na kierunku bankowość i finanse, a także ukończył studia podyplomowe w dziedzinie rachunkowości – oba te tytuły zdobył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada certyfikat ACCA oraz tytuł FCCA. Poza angielskim Tomasz Kuciel posługuje się także językami hiszpańskim i rosyjskim.