Jarosław Orlikowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

W Kredyt Inkaso S.A. od 2017 r.

Pan Jarosław Orlikowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia doktoranckie Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Nauk Ekonomicznych.

Kariera zawodowa Pana Jarosława Orlikowskiego:

  • 09.2017 – 08.2018 P.O. Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A.
  • 04.2017 – nadal Wiceprezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A.
  • 01.2017 – 04.2017 Doradca Zarządu Kredyt Inkaso S.A.
  • 04.2010 – 06.2016 Dyrektor Pionu Wsparcia Biznesu, prokurent Banku PKO Bank Polski S.A.
  • 02.2001 – 03.2010 Prezes Zarządu ProService Agent Transferowy sp. z o.o. (poprzednio BRE Agent Transferowy)
  • 10.2002 – 03.2010 Wiceprezes Zarządu Skarbiec Asset Management Holding S.A.
  • 01.2006 – 12.2006 Członek Zarządu Skarbiec Investment Management S.A.
  • 11.1995 – 12.2000 Członek Zarządu CAIB Agent Transferowy S.A. (wcześniejsza nazwa Creditanstalt Financial Advisers)
  • 10.1992 – 10.1995 Dyrektor – Betuland sp. z o.o.
  • 1989 – 1992 Programista – Mivex sp. z o.o.