4 października 2021

Dziś ruszają zapisy na obligacje serii H1 Kredyt Inkaso

Rozpoczęły się zapisy na nową serię 4-letnich obligacji korporacyjnych Kredyt Inkaso o wartości 20 mln zł. Kupującym oferowane jest stałe oprocentowanie wynoszące 6 proc. w skali roku oraz kwartalna wypłata odsetek.

Nowa seria obligacji korporacyjnych Kredyt Inkaso kierowana jest do klientów indywidulanych w trybie oferty publicznej. Obejmuje 200 000 obligacji z czteroletnim terminem wykupu o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupujący mogą liczyć na stałe oprocentowanie 6 proc. w skali roku oraz wypłatę odsetek co 3 miesiące.

Zapisy na serię H1 potrwają od 4 do 15 października. Jest to pierwsza z kilku emisji przewidzianych w ramach publicznego programu, w zakresie którego spółka może wyemitować obligacje do łącznej kwoty 150 mln zł. Kolejne emisje serii obligacji przewidziane są w ciągu najbliższego roku.

Konsorcjum domów maklerskich oferujących obligacje zorganizował NWAI Dom Maklerski S.A., u którego można składać zapisy on-line. Konsorcjum domów maklerskich składa się z: Ipopema Securities S.A., Prosper Capital Dom Maklerski S.A., Niezależny Dom Maklerski S.A., Q Securities S.A. Przydział papierów dłużnych planowany jest na 19 października, zaś Dzień Emisji na 22 października.

Oferta obligacji Kredyt Inkaso to atrakcyjne rozwiązanie dla inwestorów indywidualnych, którzy poszukują sposobu na ulokowanie kapitału z ustalonym z góry zyskiem w zmiennym oraz niepewnym otoczeniu makroekonomicznym. Z jednej strony warunki są znane w chwili podejmowania decyzji inwestycyjnej, a z drugiej oprocentowanie proponowanej wysokości zawiera pewną premię za ryzyko wzrostu stóp procentowych w przyszłości oraz może ochronić inwestorów przed skutkami obecnie obserwowanej wysokiej inflacji – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Środki pozyskane z poszczególnych serii programu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju Spółki. Ostateczne  warunki emisji, prospekt i pozostałe informacje o miejscach sprzedaży są dostępne na stronie obligacje2021.kredytinkaso.pl.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) oraz o publicznej ofercie obligacji jest prospekt Emitenta z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz ostateczne warunki emisji serii H1 obligacji. Przed złożeniem zapisu na serię H1 obligacji należy dokładnie zapoznać się z ich treścią, która została opublikowana na stronach internetowych Emitenta – http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/ oraz Firmy Inwestycyjnej – www.enwai.pl.

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji