Zgromadzenie Obligatariuszy

2 lipca 2021 r., Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F1

28 grudnia 2020 r., Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii B1, E1, F1, G1

16 kwietnia 2020 r., Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii E1 oraz F1