Struktura akcjonariatu

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od dnia)
akcje serii A zwykłe brak brak 3 745 000 3 745 000 z przekształcenia w wyniku przekształcenia 28.12.2006 28.12.2006
akcje serii B zwykłe brak brak 1 250 000 1 250 000 gotówka 26.06.2007 26.06.2007
akcje serii C zwykłe brak brak 499 000 499 000 gotówka 14.02.2008 14.02.2008
akcje serii F zwykłe brak brak 322 009 322 009 wydanie akcji gratisowych w trybie art. 442 KSH 01.10.2010 01.10.2010
akcje serii E zwykłe brak brak 3 000 000 3 000 000 gotówka 16.11.2010 16.11.2010
akcje serii G zwykłe brak brak 352 971 352 971 Aport 07.03.2011 07.03.2011
akcje serii H zwykłe brak brak 3 767 529 3 767 529 gotówka 11.04.2011 11.03.2011
Liczba akcji, razem 12 897 364
Kapitał zakładowy, razem 12 897 364
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1