Barbara Rudziks

Prezes Zarządu

Barbara Rudziks jest ekspertką w zarządzaniu spółkami z branży finansowej, specjalizującą się w transformacji organizacji i doskonaleniu procesów. Ma bogate doświadczenie menadżerskie w strukturach operacyjnych, rozwoju sprzedaży oraz produktów i procesów dla klientów. Z Kredyt Inkaso związana jest od kwietnia 2020 r., zajmując najpierw stanowisko wiceprezes zarządu, a od listopada 2022 prezesa zarządu. Odpowiada za: zarządzanie nabytymi portfelami wierzytelności, transformację operacyjną, doskonalenie procesów, wzrost efektywności i skuteczności działań operacyjnych.

Maciej Jerzy Szymański

Wiceprezes Zarządu

Maciej Szymański to manager o bogatym międzynarodowym doświadczeniu, zdobytym zarówno na rynkach europejskich, jak i azjatyckich. Skutecznie zarządzał zarówno spółkami giełdowymi, jak i inwestycjami typu private equity. Od października 2016 r. był Przewodniczącym RN Kredyt Inkaso, od sierpnia 2018 r. do listopada 2022 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Kredyt Inkaso, a następnie objął stanowisko wiceprezesa zarządu. Odpowiada za koordynację prac zarządu, a także za działy: prawny, IT, strategii i wycen oraz audytu wewnętrznego. Ponadto nadzoruje operacje międzynarodowe.

Iwona Słomska

Wiceprezes Zarządu

Iwona Słomska jest menadżerką o doskonałej znajomości branży windykacyjnej oraz bogatym doświadczeniu w zakresie doskonalenia procesów biznesowych, rozwoju zawodowego i osobistego pracowników. Do Kredyt Inkaso dołączyła w maju 2021 roku, obejmując stanowisko wiceprezes Zarządu. Odpowiada za: zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kształtowanie kultury organizacyjnej w ramach Grupy Kapitałowej, strategię komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, compliance, zarządzanie projektami oraz zmianą.

Mateusz Boguta

Członek Zarządu

Mateusz Boguta jest menadżerem specjalizującym się w obszarze zarządzania finansami, M&A, relacjach inwestorskich oraz rynku kapitałowym. Do Kredyt Inkaso dołączył w maju 2022 r. jako Deputy CFO, a w październiku 2022 r. został powołany do składu zarządu. Jako członek zarządu i CFO jest odpowiedzialny m.in. za zarządzanie procesami finansowymi Grupy Kapitałowej, w tym: pozyskiwanie finansowania, kontroling finansowy, treasury, sprawozdawczość, jak również kształtowanie relacji inwestorskich.