Maciej Jerzy Szymański

Prezes Zarządu

Maciej Szymański to manager o bogatym międzynarodowym doświadczeniu zdobytym zarówno na rynkach europejskich, jak i azjatyckich. Od października 2016 był Przewodniczącym RN, a następnie od sierpnia 2018 r. pełni funkcję prezesa zarządu Kredyt Inkaso. Odpowiada za koordynację prac zarządu, a także za działy: Prawny, IT, Strategii i Wycen oraz Audytu Wewnętrznego. Ponadto nadzoruje operacje międzynarodowe.

Barbara Rudziks

Wiceprezes Zarządu

Barbara Rudziks jest ekspertem w zarządzaniu spółkami z branży finansowej, specjalizującym się w transformacji organizacji i doskonaleniu procesów. Z Kredyt Inkaso związana jest od kwietnia 2020 r. zajmując stanowisko wiceprezes zarządu. Odpowiada za zarządzanie nabytymi portfelami wierzytelności oraz transformację operacyjną Grupy Kapitałowej, doskonalenie procesów, wzrost efektywności i skuteczności działań operacyjnych.

Tomasz Kuciel

Członek Zarządu

Tomasz Kuciel jest dyrektorem finansowym o wieloletnim i szerokim doświadczeniu. W Kredyt Inkaso odpowiedzialny jest za całokształt finansów Grupy Kapitałowej, w tym za obszary kontrolingu, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości i podatków, skarbu, zakupów oraz rozliczeń wierzytelności.

Iwona Słomska

Wiceprezes Zarządu

Iwona Słomska jest menadżerką o doskonałej znajomości branży windykacyjnej. Do Kredyt Inkaso dołączyła w maju 2021 roku, obejmując stanowisko członka Zarządu. Odpowiada za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kształtowanie kultury organizacyjnej w ramach Grupy Kapitałowej, strategię komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, compliance, zarządzanie projektami oraz zmianą.