Spotkanie wynikowe online za trzy kwartały roku obrotowego 2023/24

29/02/2024

W imieniu Zarządu Kredyt Inkaso SA serdecznie zapraszamy na spotkanie w formule online, które poświęcone będzie wynikom finansowym spółki za trzy kwartały roku obrotowego 2023/24.

W telekonferencji udział wezmą:
Barbara Rudziks — Prezes Zarządu
Maciej Szymański — Wiceprezes Zarządu
Iwona Słomska — Wiceprezes Zarządu
Mateusz Boguta — Członek Zarządu

Spotkanie odbędzie się 29 lutego (czwartek) 2024 r. o godz. 10.00.

Spotkanie wynikowe online za I półrocze roku obrotowego 2023/24

20/12/2023

W imieniu Zarządu Kredyt Inkaso SA serdecznie zapraszamy na spotkanie w formule online, które poświęcone będzie wynikom finansowym spółki za I półrocze roku obrotowego 2023/24.

W telekonferencji udział wezmą:
Barbara Rudziks — Prezes Zarządu
Maciej Szymański — Wiceprezes Zarządu
Iwona Słomska — Wiceprezes Zarządu
Mateusz Boguta — Członek Zarządu/CFO

Spotkanie odbędzie się 20 grudnia (środa) 2023 r. o godz. 10.00

Spotkanie wynikowe online za I kwartał roku obrotowego 2023/24

30/08/2023

Zapraszamy na czat inwestorski, podczas którego przedstawiciele zarządu Kredyt Inkaso SA zaprezentują wyniki finansowe spółki za I kwartał roku obrotowego 2023/24.

Spotkanie wynikowe online za rok obrotowy 2022/23

18/07/2023

W imieniu Zarządu Kredyt Inkaso SA serdecznie zapraszamy na spotkanie w formule online, które poświęcone będzie wynikom finansowym spółki za rok obrotowy 2022/23.

W telekonferencji udział wezmą:

Barbara Rudziks — Prezeska Zarządu

Maciej Szymański — Wiceprezes Zarządu

Iwona Słomska — Wiceprezes Zarządu

Mateusz Boguta — Członek Zarządu

Spotkanie odbędzie się:

18 lipca (wtorek) 2023 r. o godz. 12.30

Spotkanie wynikowe online za trzy pierwsze kwartały roku obrotowego 2022/23

02/03/2023

W imieniu Zarządu Kredyt Inkaso SA serdecznie zapraszamy na spotkanie w formule online, które poświęcone będzie wynikom finansowym spółki za trzy pierwsze kwartały roku obrotowego 2022/23.

W telekonferencji udział wezmą:

Barbara Rudziks — Prezes Zarządu

Maciej Szymański — Wiceprezes Zarządu

Iwona Słomska — Wiceprezes Zarządu

Mateusz Boguta — Członek Zarządu

Spotkanie odbędzie się:

2 marca (czwartek) 2023 r. o godz. 10.00

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2022 r. i kończącego się 31 marca 2023 r.

01/03/2023

Spotkanie wynikowe online za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/23

20/12/2022

W imieniu Zarządu Kredyt Inkaso SA serdecznie zapraszamy na spotkanie w formule online, które poświęcone będzie wynikom finansowym spółki za I półrocze roku obrotowego 2022/23.

W telekonferencji udział wezmą:

Barbara Rudziks — Prezes Zarządu

Maciej Szymański — Wiceprezes Zarządu

Iwona Słomska — Wiceprezes Zarządu

Mateusz Boguta — Członek Zarządu

Spotkanie odbędzie się:

20 grudnia (wtorek) 2022 r. o godz. 10.00

Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2022 r. i kończącego się 31 marca 2023 r.

19/12/2022

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2022 r. i kończącego się 31 marca 2023 r.

29/08/2022

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r

30/06/2022

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2021 r. i kończącego się 31 marca 2022 r.

01/03/2022

Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2021 r. i kończącego się 31 marca 2022 r.

19/11/2021

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2021 r. i kończącego się 31 marca 2022 r.

27/08/2021

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2020 r. i kończący się 31 marca 2021 r.

09/07/2021

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2020 r. i kończącego się 31 marca 2021 r.

01/03/2021

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2019 r. i kończącego się 31 marca 2020 r.

27/02/2020

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r.

30/09/2020

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2020 r. i kończącego się 31 marca 2021 r.

28/10/2020

Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2020 r. i kończącego się 31 marca 2021 r.

26/11/2020

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2018 r. i kończącego się 31 marca 2019 r.

01/03/2019

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2018 r. i kończący się 31 marca 2019 r.

22/07/2019

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2019 r. i kończącego się 31 marca 2020 r.

30/08/2019

Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2019 r. i kończącego się 31 marca 2020 r.

20/12/2019

Przekazanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2017 r. i kończącego się 31 marca 2018 r.

01/03/2018

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

11/07/2018

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2018 r. i kończącego się 31 marca 2019 r.

29/08/2018

Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2018 r. i kończącego się 31 marca 2019 r.

14/12/2018

Publikacja raportu półrocznego za rok obrotowy 2017/2018

15/12/2017