Ład korporacyjny

Dobre Praktyki GPW

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, w odniesieniu do Zasad 2.1. i 2.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 informuje, Spółka nie posiada regulacji wewnętrznej w zakresie różnorodności wobec zarządu i rady nadzorczej. Skład zarządu jest zróżnicowany pod względem płci (parytet płci to 50% kobiet i 50% mężczyzn). Regulacja wewnętrzna w zakresie różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej zostanie opracowana do końca bieżącego roku obrotowego spółki.

Oświadczenia dotyczące Ładu korporacyjnego

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu zamieszczone w opublikowanych raportach rocznych oświadczenia Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego.

Dokumenty korporacyjne

Pliki do pobrania