Certyfikaty

W wyniku przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. audytu Kredyt Inkaso S.A. uzyskało certyfikaty ISO w zakresie świadczenia usług windykacyjnych i zarządzania wierzytelnościami PN-ISO/IEC 27001: 2017-06 oraz Certyfikat IQNet Bezpieczeństwa Zarządzania Systemem Informatycznym PN-ISO/IEC 27001:2017-06 do dnia 28.10.2024 roku. Podczas procesu audytu nie stwierdzono żadnych niezgodności z normą.