Certyfikaty

W wyniku przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. audytu Kredyt Inkaso S.A. uzyskało certyfikaty ISO w zakresie świadczenia usług windykacyjnych i zarządzania wierzytelnościami  PN-ISO/IEC 27001: 2014-12 oraz Certyfikat IQNet Bezpieczeństwa Zarządzania Systemem Informatycznym PN-ISO/IEC 27001:2014-12 do dnia 28.10.2021 roku. Podczas procesu audytu nie stwierdzono żadnych niezgodności z normą.