Kredyt Inkaso nie zwalnia tempa

Grupa Kredyt Inkaso w I kwartale roku obrotowego 2023/2024 kontynuowała zarówno proces zwiększania swojej efektywności operacyjnej, jak i inwestycje w nowe portfele wierzytelności. Przychody netto Grupy ukształtowały się na poziomie 62,6 mln zł (+11% r/r), a EBITDA gotówkowa wzrosła do 56,2 mln zł (+19% r/r).

Spektakularny sukces emisji obligacji serii N1 Kredyt Inkaso

Emisja obligacji serii N1 emitowanych przez Kredyt Inkaso zakończyła się ponad 60% nadsubskrypcją po złożeniu zapisów przez inwestorów na ponad 29 mln zł.

Kredyt Inkaso to sprawdzony emitent

Emitujemy obligacje od 2007 roku. Łączna wartość obligacji wyemitowanych do tej spory przez Spółkę wynosi już prawie 1,4 mld zł.

Rekordowe spłaty i wzrost inwestycji Kredyt Inkaso

Grupa Kredyt Inkaso zamyka rok obrotowy 2022/23 z rekordowymi spłatami z nabytych portfeli oraz przychodami na poziomie 219 mln zł. Przychody Grupy były wyższe o 10% niż rok wcześniej.

Misja i Wartości Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso

Kultura organizacyjna Grupy

KREDYT INKASO

Kluczowe liczby

22lata
dynamicznego rozwoju
593,9mln zł
wartości bilansowej nabytych wierzytelności na koniec roku obrotowego 2022/2023
317,5mln zł
wpłat gotówkowych od dłużników w roku obrotowym 2022/2023
168,9mln zł
EBIDTA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2023 r.

KIM JESTEŚMY

Wzrost przychodów poprzez rozwój skali działania

Nasz model biznesowy opiera się na doświadczeniu w likwidacji wszystkich rodzajów wierzytelności masowych, tj. m.in. bankowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych.

Nasze obligacjeWIĘCEJ

Wyemitowanych
48

serii obligacji

Łączna wartość wyemitowanych obligacji blisko
1,5
mld zł

NOTOWANIA

Kredyt Inkaso na GPW

Od 2007 roku jesteśmy obecni na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jesteśmy czwartą pod względem wielkości spółką windykacyjną notowaną na Rynku Głównym.

STRUKTURA

AKCJONARIAT

Głównymi akcjonariuszami Kredyt Inkaso są Waterland Private Equity Investments B.V. oraz Pan Krzysztof Borusowski (za pośrednictwem BEST S.A.).