Kredyt Inkaso podsumowuje udaną emisję obligacji serii M1

Kredyt Inkaso uplasowało emisję obligacji o wartości 15 mln zł. Łączna wartość zapisów przekroczyła wielkość emisji. Zapisy zostały zredukowane o 11%.

Kredyt Inkaso to jeden z liderów branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce

Jesteśmy od ponad 20 lat na rynku, a od 2007 roku notowani na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nasz zespół to ponad 550 osób w 4 krajach. Poznaj nas bliżej.

Kredyt Inkaso to sprawdzony emitent

Emitujemy obligacje od 2007 roku. Łączna wartość obligacji wyemitowanych do tej spory przez Spółkę wynosi już prawie 1,4 mld zł.

Kredyt Inkaso po raz kolejny raportuje rekordowy poziom wpłat

Grupa notuje rekordowy poziom wpłat w wysokości 234,2 mln zł i wypracowuje 15,9 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym.

Misja i Wartości Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso

Kultura organizacyjna Grupy

KREDYT INKASO

Kluczowe liczby

21lat
dynamicznego rozwoju
575,3mln zł
wartości bilansowej nabytych wierzytelności na koniec roku obrotowego 2021/2022
279mln zł
wpłat gotówkowych od dłużników w roku obrotowym 2021/2022
157,2mln zł
EBITDA gotówkowej za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r.

KIM JESTEŚMY

Wzrost przychodów poprzez rozwój skali działania

Nasz model biznesowy opiera się na doświadczeniu w likwidacji wszystkich rodzajów wierzytelności masowych, tj. m.in. bankowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych.

Nasze obligacjeWIĘCEJ

Wyemitowanych
47

serie obligacji

Łączna wartość wyemitowanych obligacji
1,387
mld zł

NOTOWANIA

Kredyt Inkaso na GPW

Od 2007 roku jesteśmy obecni na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jesteśmy czwartą pod względem wielkości spółką windykacyjną notowaną na Rynku Głównym.

STRUKTURA

AKCJONARIAT

Głównymi akcjonariuszami Kredyt Inkaso są Waterland Private Equity Investments B.V. oraz Pan Krzysztof Borusowski (za pośrednictwem BEST S.A.).