Kredyt Inkaso uzyskał certyfikaty ISO

w zakresie świadczenia usług windykacyjnych i zarządzania wierzytelnościami PN-ISO/IEC 27001: 2017-06 oraz Certyfikat IQNet Bezpieczeństwa Zarządzania Systemem Informatycznym PN-ISO/IEC 27001:2017-06 do dnia 28.10.2024 roku.

Informacja dla Dłużnika o zasadach przetwarzania danych osobowych

Bogata historia emisji obligacji

Od 2007 roku Spółka wyemitowała obligacje o wartości 1,197mld zł

4 największa spółka windykacyjna notowana na GPW

Jeden z liderów rynku zarzadzania wierzytelnościami w Polsce

KREDYT INKASO

Kluczowe liczby

21lat
dynamicznego rozwoju
575,3mln zł
wartości bilansowej nabytych wierzytelności na koniec roku obrotowego 2021/2022
279mln zł
wpłat gotówkowych od dłużników w roku obrotowym 2021/2022
157,2mln zł
EBITDA gotówkowej za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r.

KIM JESTEŚMY

Wzrost przychodów poprzez rozwój skali działania

Nasz model biznesowy opiera się na doświadczeniu w likwidacji wszystkich rodzajów wierzytelności masowych, tj. m.in. bankowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych.

Nasze obligacjeWIĘCEJ

Wyemitowanych
47

serie obligacji

Łączna wartość wyemitowanych obligacji
1,387
mld zł

NOTOWANIA

Kredyt Inkaso na GPW

Od 2007 roku jesteśmy obecni na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jesteśmy czwartą pod względem wielkości spółką windykacyjną notowaną na Rynku Głównym.

STRUKTURA

AKCJONARIAT

Głównymi akcjonariuszami Kredyt Inkaso są Waterland Private Equity Investments B.V. oraz Pan Krzysztof Borusowski (za pośrednictwem BEST S.A.).