Kredyt Inkaso utrzymuje tempo wzrostu

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. odnotowaliśmy wzrost zysku netto o 85 proc. rdr. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2023/2024 istotnie zwiększyliśmy nakłady na zakup pakietów wierzytelności, inwestując w nowe portfele 185,2 mln zł, czyli ponad 2-krotnie więcej niż w analogicznym okresie roku 2022/2023. Wpłaty z posiadanych portfeli wierzytelności w tym samym czasie wzrosły do 257,8 mln zł (wzrost o 10 proc. rdr).

Kredyt Inkaso to sprawdzony emitent

Emitujemy obligacje od 2007 roku. Łączna wartość obligacji wyemitowanych do tej spory przez Spółkę wynosi już prawie 1,4 mld zł.

Misja i Wartości Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso

Kultura organizacyjna Grupy

KREDYT INKASO

Kluczowe liczby

photo
22lata
dynamicznego rozwoju
photo
593,9mln zł
wartości bilansowej nabytych wierzytelności na koniec roku obrotowego 2022/2023
photo
317,5mln zł
wpłat gotówkowych od dłużników w roku obrotowym 2022/2023
photo
168,9mln zł
EBIDTA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2023 r.

KIM JESTEŚMY

Wzrost przychodów poprzez rozwój skali działania

Nasz model biznesowy opiera się na doświadczeniu w likwidacji wszystkich rodzajów wierzytelności masowych, tj. m.in. bankowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych.
media icon
Media
o nas

Nasze obligacjeWIĘCEJ

photo
Wyemitowanych
48

serii obligacji

photo
Łączna wartość wyemitowanych obligacji blisko
1,5
mld zł

NOTOWANIA

Kredyt Inkaso na GPW

Od 2007 roku jesteśmy obecni na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jesteśmy czwartą pod względem wielkości spółką windykacyjną notowaną na Rynku Głównym.

STRUKTURA

AKCJONARIAT

Głównymi akcjonariuszami Kredyt Inkaso są Waterland Private Equity Investments B.V. oraz Pan Krzysztof Borusowski (za pośrednictwem BEST S.A.).