Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Tę pozycję wypracowaliśmy i utrzymujemy zdecydowanym profesjonalizmem połączonym z fachowym doradztwem. To dzięki tym elementom Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso skutecznie działa dziś w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W roku 2001 jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy inwestować w pakiety wierzytelności. Regularnie współpracujemy z największymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Naszą pozycję na rynku zbudowaliśmy uczciwą pracą, skutecznością i profesjonalizmem. Dzięki temu rozwinęliśmy działalność nie tylko w Polsce, ale również w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Dziś partnerom biznesowym oferujemy kompleksową obsługę zarządzania wierzytelnościami; od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowo-egzekucyjne. Osoby zadłużone znajdą u nas zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych Kredyt Inkaso.

Jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Specjalizujemy się w portfelach wierzytelności o skali 500 tys. – 600 mln zł. Partnerom zapewniamy pełną obsługę procesu inwestycyjnego – zaczynając od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi.

Od 2007 roku jesteśmy obecni na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wartość bilansowa portfeli nabytych przez Grupę na koniec czerwca 2022 r.

MODEL BIZNESOWY

Jak działamy?

Przede wszystkim: myślimy i rozumiemy. Rozumiemy dłużników i myślimy o tym, jakie wybrać rozwiązania, aby spłata wierzytelności była dla nich najkorzystniejsza. To właśnie ten element sprawia, że jesteśmy naprawdę skuteczni. Przestrzegamy jednocześnie wszelkich norm prawnych, zasad etycznych i moralnych.

 

Nasza kadra to najwyższej klasy specjaliści z dziedzin bankowości, finansów, ekonomii i prawa. Ich doświadczenie liczone jest w wielu latach obsługi wierzytelności przeterminowanych, zarządzaniu i obrotu wierzytelnościami. Kredyt Inkaso to wiedza, kapitał oraz skuteczne narzędzia odzyskiwania zobowiązań.

Fundusz sekurytyzacyjny należący do Grupy Kredyt Inkaso kupuje wierzytelności od banków, firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów.

Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu, w tym działaniom kancelarii prawnej, należności są windykowane trójtorowo: polubownie, sądowo lub komorniczo.

Pieniądze odzyskane od dłużników trafiają poprzez fundusz sekurytyzacyjny do Kredyt Inkaso.

Struktura organizacyjna