Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Tę pozycję wypracowaliśmy i utrzymujemy zdecydowanym profesjonalizmem połączonym z fachowym doradztwem. To dzięki tym elementom Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso skutecznie działa dziś w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W roku 2001 jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy inwestować w pakiety wierzytelności. Regularnie współpracujemy z największymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Naszą pozycję na rynku zbudowaliśmy uczciwą pracą, skutecznością i profesjonalizmem. Dzięki temu rozwinęliśmy działalność nie tylko w Polsce, ale również w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Dziś partnerom biznesowym oferujemy kompleksową obsługę zarządzania wierzytelnościami; od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowo-egzekucyjne. Osoby zadłużone znajdą u nas zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych Kredyt Inkaso.

Od 2007 roku jesteśmy obecni na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wartość portfeli wierzytelności w bilansie Grupy Kapitałowej wg stanu na koniec grudnia 2023 r.

Jak działamy?

Przede wszystkim: myślimy i rozumiemy. Rozumiemy dłużników i myślimy o tym, jakie wybrać rozwiązania, aby spłata wierzytelności była dla nich najkorzystniejsza. To właśnie ten element sprawia, że jesteśmy naprawdę skuteczni. Przestrzegamy jednocześnie wszelkich norm prawnych, zasad etycznych i moralnych.

 

Nasza kadra to najwyższej klasy specjaliści z dziedzin bankowości, finansów, ekonomii i prawa. Ich doświadczenie liczone jest w wielu latach obsługi wierzytelności przeterminowanych, zarządzaniu i obrotu wierzytelnościami. Kredyt Inkaso to wiedza, kapitał oraz skuteczne narzędzia odzyskiwania zobowiązań.

Misja i Wartości Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso

Model biznesowy

 

 

Fundusz sekurytyzacyjny należący do Grupy Kredyt Inkaso kupuje wierzytelności od banków, firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów.

Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu, w tym działaniom kancelarii prawnej, należności są windykowane trójtorowo: polubownie, sądowo lub komorniczo.

Pieniądze odzyskane od dłużników trafiają poprzez fundusz sekurytyzacyjny do Kredyt Inkaso.

Struktura organizacyjna