Mateusz Boguta – Członek Zarządu

Mateusz Boguta jest menadżerem specjalizującym się w obszarze zarządzania finansami, M&A, relacjach inwestorskich oraz rynku kapitałowym. Z wykształcenia jest ekonomistą – w 2008 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe – w swojej dotychczasowej karierze pełnił funkcje m.in. dyrektora finansowego, dyrektora ds. relacji inwestorskich, członka rady nadzorczej, kontrolera finansowego. Istotną część swojego życia zawodowego Mateusz Boguta spędził w spółce ATM S.A. (włącznie z udziałem w udanym procesie delistingu oraz exitu funduszu private equity). Zawodowo związany był także z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Deloitte. Płynnie porozumiewa się w języku angielskim.

W maju 2022 roku Mateusz Boguta dołączył do Kredyt Inkaso S.A. jako Deputy CFO, czyli zastępca dyrektora finansowego spółki. W październiku 2022 roku został powołany do składu zarządu Kredyt Inkaso S.A., wnosząc bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami. Jako członek zarządu i CFO jest odpowiedzialny m.in. za zarządzanie procesami finansowymi Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, w tym pozyskiwanie finansowania, kontroling finansowy, treasury, sprawozdawczość, jak również modelowanie strategii biznesu i kształtowanie relacji inwestorskich.