Barbara Rudziks – Prezes Zarządu

Barbara Rudziks jest ekspertką w zarządzaniu spółkami z branży finansowej, specjalizującą się w transformacji organizacji i doskonaleniu procesów.

Z branżą finansową związana od ponad 20 lat. Zorientowana na kulturę korporacyjną opartą na zaangażowaniu pracowników i wykorzystaniu potencjału zespołu. Od 1998 r. przez ponad 11 lat związana była z GE Money Bankiem, gdzie odpowiadała za stworzenie i zarządzanie kanałem telesprzedaży w bankowości detalicznej, optymalizację i zarządzanie rozbudowanymi strukturami operacyjnymi.

Następnie przez kolejne niemal 10 lat pracowała w BEST S.A., gdzie pełniła funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu odpowiedzianego za kompleksowe przekształcenie modelu operacyjnego firmy oraz zarządzanie operacjami. Przed dołączeniem do Kredyt Inkaso Barbara Rudziks piastowała także stanowisko dyrektora naczelnego i prezesa zarządu spółki Cross Loan S.A., w której zajmowała się  rozwojem sprzedaży, kanałów dystrybucji,  wdrażaniem produktów i procesów dla Klienta detalicznego.

Z Kredyt Inkaso związana jest od kwietnia 2020 r., zajmując najpierw stanowisko wiceprezes zarządu, a od listopada 2022 prezesa zarządu. Odpowiada za piony operacji międzynarodowych, zarządzania wierzytelnościami, audytu wewnętrznego, prawny oraz IT. Barbara Rudziks ukończyła studia magisterskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Porozumiewa się po angielsku.