Raport nr 50/2017
15:21 28.09.2017

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 września 2017 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 września 2017 r. („ZWZ”) następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na ZWZ:

Podmiot kontrolowany przez Pana Krzysztofa Borusowskiego tj. BEST S.A. reprezentował 4 274 228 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 34,04 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 33,04 % w ogólnej liczbie głosów.

Waterland Private Equity Investments B.V. za pośrednictwem WPEF VI Holding V B.V. reprezentował 7 923 914 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 63,10 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 61,25 % w ogólnej liczbie głosów;

Na ogólną liczbę 12.936.509 akcji Spółki, na ZWZ reprezentowanych było 12 558 146 akcji (97,08 %). Na każdą akcję przypada jeden głos.