Raport nr 29/2008
8.07.2008

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 lipca 2008 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 lipca 2008 r. następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na ZWZ:

  • Pani Agnieszka Buchajska reprezentowała 2.207.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 65,84 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 40,17% w ogólnej liczbie głosów;
  • Pani Monika Chadaj reprezentowała 405.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 12,08% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 7,37% w ogólnej liczbie głosów;
  • Pan Sławomir Ćwik reprezentował 300.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 8,95% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,46% w ogólnej liczbie głosów;
  • Pan Artur Górnik reprezentował 240.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 7,16% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,37% w ogólnej liczbie głosów;
  • KI Sp. z o.o. reprezentowała 200.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 5,97% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,64% w ogólnej liczbie głosów.

Na ogólną liczbę 5.494.000 akcji Spółki, na ZWZ reprezentowanych było 3.352.000 akcji (61,01%). Na każdą akcję przypada jeden głos.

Artur Górnik – Prezes Zarządu