29 października 2010

W dniu 27 października Zarząd Kredyt Inkaso S.A. dokonał przydziału 3 mln akcji serii E

W ramach Publicznej Oferty Akcji oferowano łącznie 3.000.000 akcji Kredyt Inkaso S.A. Inwestorzy Instytucjonalni mogli nabyć maksymalnie 2.850.000 akcji serii E natomiast w Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowanych było 150.000 akcji serii E.Inwestorzy złożyli zapisy na ponad 3,4 mln akcji o łącznej wartości blisko 43 mln zł. W ramach Publicznej Oferty przydzielono wszystkie oferowane akcje tj. 3 mln sztuk, o wartości 37,5 mln złotych.

W Transzy Inwestorów Indywidualnych redukcja wyniosła ponad 73%, zaś w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych redukcja nie wystąpiła ponieważ zapisy przyjmowane były w oparciu o imienne zaproszenia.