29 października 2010

Zwycięstwo Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w licytacji pakietu wierzytelności od PKO BP o wartości nominalnej 210 mln zł.

Zwycięstwo Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w licytacji pakietu wierzytelności od PKO BP o wartości nominalnej 210 mln zł.

W dniu dzisiejszym, Kredyt Inkaso I NS FIZ zaoferował najwyższą cenę w przetargu organizowanym przez bank PKO BP na pakiet wierzytelności pochodzących z produktów detalicznych o nominalnej wartości 210 mln zł. Kredyt Inkaso S.A. na mocy umowy z TFI Allianz, jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji Funduszu będąc przy tym jedynym beneficjentem dochodów z dokonanych inwestycji.

Nabycie wspomnianego pakietu wierzytelności jest elementem przyjętej przez Spółkę strategii, która zakłada uzyskanie w przeciągu 2-3 lat znaczącej pozycji na rynku hurtowego obrotu wierzytelnościami z tytułu usług bankowych. W przeciągu ostatnich miesięcy jest to już drugi zakup pakietu wierzytelności bankowych.