3 marca 2016

KOMUNIKAT ZARZĄDU KREDYT INKASO S.A. – PUBLIKACJA PODSUMOWANIA MEMORANDUM E&Y DOTYCZĄCEGO ROZLICZENIA UMOWY SUBPARTYCYPACYJNEJ Z 2013 ROKU

Zarząd spółki Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do złożonego w dniu 10.03.2016 r. i opublikowanego tego samego dnia na stronie internetowej spółki Oświadczenia w sprawie rozpoznania przychodów z umowy subpartycypacyjnej z 2013 roku w załączniku do niniejszego komunikatu przekazuje skróconą wersję memorandum (Podsumowanie) opracowanego przez firmę Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (EY), jako renomowanego podmiotu doradczego (niezwiązanego dotąd z Kredyt Inkaso).
Powyższe Podsumowanie stanowi element treści opinii zawartej w memorandum podatkowym przygotowanym przez EY wyłącznie na potrzeby Kredyt Inkaso S.A., w oparciu o konkretny stan faktyczny przedstawiony EY przez Kredyt Inkaso S.A., i wnioski zawarte w tym podsumowaniu są wynikiem analizy wybranych aspektów podatkowych związanych z zawarciem umowy subpartycypacji, przeprowadzonej przez EY w ramach tej opinii. Inne niż Kredyt Inkaso S.A. osoby / podmioty nie mogą dla własnych celów opierać się na stanowisku przedstawionym w opinii EY, w szczególności na stanowisku przedstawionym w załączonym podsumowaniu, które jest częścią opinii EY.

Przedmiotowy dokument wyraźnie potwierdza, że transakcja subpartycypacji z dnia 30 września 2013 r. została rozliczona prawidłowo.