Kredyt Inkaso uzyskał certyfikaty ISO

w zakresie świadczenia usług windykacyjnych i zarządzania wierzytelnościami PN-ISO/IEC 27001: 2014-12 oraz Certyfikat IQNet Bezpieczeństwa Zarządzania Systemem Informatycznym PN-ISO/IEC 27001:2014-12 do dnia 28.10.2021 roku.

Informacja dla Dłużnika o zasadach przetwarzania danych osobowych

Bogata historia emisji obligacji

Od 2007 roku Spółka wyemitowała obligacje o wartości 941,7mln zł

Na Catalyst notowanych jest 6 serii obligacji o wartości 411,3 mln zł

4 największa spółka windykacyjna notowana na GPW

Jeden z liderów rynku zarzadzania wierzytelnościami w Polsce

KREDYT INKASO

Kluczowe liczby

9,0mld zł
łączna wartość nominalna portfeli nabytych przez Grupę na koniec grudnia 2017 r.
112,2mln zł
przychodów ze sprzedaży osiągniętych w roku obrotowym 2016/2017
73%
wzrost kapitału własnego na przestrzeni ostatnich pięciu lat
16lat
dynamicznego rozwoju

KIM JESTEŚMY

Wzrost przychodów poprzez rozwój skali działania

Kredyt Inkaso jest jednym z największych polskich podmiotów branży zarządzania wierzytelnościami. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce, Rumunii, Rosji, Bułgarii i Chorwacji.

Nasze obligacjeWIĘCEJ

Wyemitowanych
39

serii obligacji

Łączna wartość wyemitowanych obligacji
941,7
mln zł

Wartość ostatniej oferty
14,3
mln zł

(nominalna)

Nasz model biznesowy opiera się na doświadczeniu w likwidacji wszystkich rodzajów wierzytelności masowych, tj. m.in. bankowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych.

NOTOWANIA

Kredyt Inkaso na GPW

Od 2007 roku jesteśmy obecni na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jesteśmy czwartą pod względem wielkości spółką windykacyjną notowaną na Rynku Głównym.

STRUKTURA

AKCJONARIAT

Głównymi akcjonariuszami Kredyt Inkaso są Waterland Private Equity Investments B.V. oraz Pan Krzysztof Borusowski (za pośrednictwem BEST S.A.).