Kredyt Inkaso uzyskał certyfikaty ISO

w zakresie świadczenia usług windykacyjnych i zarządzania wierzytelnościami PN-ISO/IEC 27001: 2014-12 oraz Certyfikat IQNet Bezpieczeństwa Zarządzania Systemem Informatycznym PN-ISO/IEC 27001:2014-12 do dnia 28.10.2021 roku.

Informacja dla Dłużnika o zasadach przetwarzania danych osobowych

Bogata historia emisji obligacji

Od 2007 roku Spółka wyemitowała obligacje o wartości 1,232mld zł

4 największa spółka windykacyjna notowana na GPW

Jeden z liderów rynku zarzadzania wierzytelnościami w Polsce

KREDYT INKASO

Kluczowe liczby

18lat
dynamicznego rozwoju
709mln zł
wartości bilansowej nabytych wierzytelności na koniec roku obrotowego 2018/2019
232,8mln zł
wpłat od dłużników osiągniętych w roku obrotowym 2018/2019
158mln zł
EBITDA gotówkowej za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2019 r.

KIM JESTEŚMY

Wzrost przychodów poprzez rozwój skali działania

Nasz model biznesowy opiera się na doświadczeniu w likwidacji wszystkich rodzajów wierzytelności masowych, tj. m.in. bankowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych.

Nasze obligacjeWIĘCEJ

Wyemitowanych
42

serie obligacji

Łączna wartość wyemitowanych obligacji
1,232
mld zł

NOTOWANIA

Kredyt Inkaso na GPW

Od 2007 roku jesteśmy obecni na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jesteśmy czwartą pod względem wielkości spółką windykacyjną notowaną na Rynku Głównym.

STRUKTURA

AKCJONARIAT

Głównymi akcjonariuszami Kredyt Inkaso są Waterland Private Equity Investments B.V. oraz Pan Krzysztof Borusowski (za pośrednictwem BEST S.A.).