Raport nr 23/2020
17:46 19.11.2020

Informacja o dokonaniu likwidacji funduszy Lumen

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. oraz 10/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zakończeniu procesu likwidacji następujących funduszy Lumen (wcześniej Lartiq, dawniej Trigon):
1) Lumen Profit 6 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (15.10.2020 r.),
2) Lumen Profit 8 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (15.10.2020 r.),
3) Lumen Profit 9 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (19.10.2020 r.),
4) Lumen Profit 10 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (26.10.2020 r.),
5) Lumen Profit 12 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (22.10.2020 r.)
(„Fundusze”).

W związku z zakończeniem ww. procesu nastąpiło wykreślenie Funduszy z rejestru funduszy inwestycyjnych w datach wskazanych przy poszczególnym z Funduszy.

Pliki do pobrania