11 lutego 2011

3 mln zł zysku netto w III kwartale roku obrotowego 2010/11

Kredyt Inkaso SA wypracowała w III kwartale roku obrotowego 2010/2011 zysk netto w wysokości blisko 3 mln zł, co oznacza wzrost o 200% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Po III kwartałach przychody, działającej w branży inwestycji w wierzytelności, spółki wynoszą 30.3 mln zł, a skonsolidowany zysk ukształtował się na poziomie 5,9 mln zł. Dla porównania zysk Kredyt Inkaso SA za cały rok obrotowy 2009/2010 wyniósł 5,5 mln zł.

 

Zysk netto za III kwartał 2010/11 wyniósł 2,95 mln zł, co jest równe zyskowi netto osiągniętemu przez spółkę w całym pierwszym półroczu tego roku obrotowego. Dla porównania zysk netto za III kwartał 2009/10 wynosił 1 mln zł. Skonsolidowane przychody spółki kształtowały się na poziomie 30,27 mln zł, podczas gdy w poprzednim roku obrotowym wynosiły 21,22 mln zł. Skonsolidowany zysk za III kwartały sięgnął 5,93 mln zł, w roku 2009/2010 było to 3,95 mln zł.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników finansowych, które potwierdzają potencjał spółki. Znaczący wzrost zysków oraz przychodów jest rezultatem konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju – mówi Artur Górnik, prezes Kredyt Inkaso SA.

W III kwartale 2010/2011 Kredyt Inkaso SA przeprowadziła emisję akcji serii E, pozyskując 36,6 mln zł. Środki zostały przeznaczone na zakup pakietów wierzytelności m.in. z sektora bankowego. W okresie tym spółka nabyła od banków, w tym od PKO BP i Euro Bank SA, należności o łącznej wartości nominalnej 540 mln zł. Tym samym spółka podniosła wartość nominalną portfela zakupionych wierzytelności do 1,2 mld złotych. Ponadto Kredyt Inkaso SA przejęła kontrolę nad Kancelarią Prawniczą FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu, która jest pełnomocnikiem procesowym Kredyt Inkaso SA