27 marca 2012

Analitycy Espirito Santo Investment Bank, w raporcie z 23 marca, wznowili wydawanie rekomendacji dla Kredyt Inkaso od zalecenia „kupuj”, ustalając cenę docelową akcji spółki na 17,5 zł.

Raport analityczny przygotowany przez Espirito Santo Investment Bank w dniu 23 marca rekomenduje kupno akcji Kredyt Inkaso z ceną docelową 17,5 zł

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną rekomendacją.