3 stycznia 2011

Analitycy Noble Securities, w raporcie z 22 grudnia, podnieśli cenę docelową dla akcji Kredyt Inkaso do 16,25 zł z 15,54 zł, podtrzymując rekomendację „kupuj”

W październiku Kredyt Inkaso z sukcesem przeprowadziło emisję nowych akcji pozyskując 37,5 mln zł. Środki, poprzez zwiększenie wartości nabywanych wierzytelności, przełożą się na wzrost przychodów w kolejnych okresach. Potencjalnym czynnikiem usztywniającym zachowanie się kursu akcji może okazać się dodatkowa emisja akcji w ramach zakładanego kapitału docelowego. Podtrzymujemy zalecenie inwestycyjne. Uwzględniając zmiany struktury organizacyjnej spółki oraz otoczenia rynkowego wyceniamy jedną akcję na 16,25 zł” – napisano w raporcie.