14 kwietnia 2011

DEBIUT OBLIGACJI KREDYT INKASO S.A. NA CATALYST

Do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst zostało wprowadzonych 60.000 obligacji na okaziciela serii S02 Spółki Kredyt Inkaso S.A. oraz 15.000 obligacji na okaziciela serii S03 Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Łączna wartość obligacji wynosi 75 mln zł. Pierwsze notowanie obligacji odbędzie się 20 kwietnia 2011 roku.

Spółka Kredyt Inkaso S.A. poinformowała o wprowadzeniu na rynek obligacji GPW – Catalyst 60.000 obligacji na okaziciela serii S02 oraz 15.000 obligacji na okaziciela serii S03 o wartości nominalnej 1.000 zł każda i terminie wykupu:
– 3 lata dla obligacji serii S02 (04.04.2014 r.)
– 5 lat dla obligacji serii S03 (04.04.2016 r.)
Łączna wartość obligacji wprowadzonych do obrotu wynosi 75 mln zł.

Od momentu debiutu Kredyt Inkaso S.A. na GPW w 2007 roku Spółka przeprowadziła łącznie 21 emisji obligacji o łącznej wartości 169,75 mln zł. Emisja obligacji serii S02 i S03 jest pierwszą wprowadzoną do obrotu na rynku Catalyst.

Wprowadzenie obligacji na Catalyst wpłynie na zwiększenie transparentności naszej Spółki na rynku kapitałowym oraz wzrost zaufania i zainteresowania wśród inwestorów, dzięki zapewnionej płynności inwestycji oraz bezpieczeństwie transakcji gwarantowanemu przez Krajowy Depozyt – powiedział Prezes Kredyt Inkaso S.A. Artur Górnik. Wprowadzone obligacje o wartości 75 mln zł stanowią część Programu Emisji Obligacji, który realizujemy we współpracy z Banco Espirito Santo de Investimento S.A o wartości 250 mln złotych. – dodaje.