27 września 2013

DI Investors podniósł cenę docelową dla Kredyt Inkaso do 23,4 zł, rekomenduje „kupuj”

Analitycy DI Investors podnieśli cenę docelową dla akcji Kredyt Inkaso do 23,40 zł z 18,20 zł i podtrzymali rekomendację „kupuj”.

„Podtrzymujemy rekomendację Kupuj oraz podwyższamy cenę docelową dla Kredyt Inkaso do PLN 23,4 na akcję (z PLN 18,2 poprzednio). Mimo wzrostu kursu akcji w ostatnim czasie Kredyt Inkaso w dalszym ciągu notowane jest ze znaczącym dyskontem do Kruka (35% na 8,8x 2013 P/E). Ponadto, aktywne wejście spółki na rynki zagraniczne oraz solidne wyniki za 1 kwartał 2013/14 (+99% r/r, +6% kw./kw.) skłoniły nas do podwyższenia prognoz zysku netto o 5% w 2013/14 oraz o 6% w 2014/15.” – napisali analitycy w raporcie.