15 maja 2023

Dodatkowe dwie godziny dla rodziny w Kredyt Inkaso… zamiast pracy

Kredyt Inkaso świętuje przypadający 15 maja Międzynarodowy Dzień Rodziny i po raz kolejny przyłącza się do akcji społecznej „Dwie godziny dla rodziny”.

Kredyt Inkaso – jeden z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce – skraca pracownikom czas pracy o dwie godziny w dowolnie przez nich wybranym dniu maja. Firmie zależy, aby członkowie jej zespołu mieli możliwość spędzenia dodatkowych wolnych chwil z rodzinami i najbliższymi. Tym samym Kredyt Inkaso ponownie bierze udział w  społecznej akcji „Dwie godziny dla rodziny”. Motto XII edycji tego przedsięwzięcia brzmi „Z pasjami przez pokolenia”.

–  Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest równowaga między sferą prywatną a zawodową. Udane życie prywatne każdego z nas ma bezpośrednie przełożenie na efektywność, kreatywność i zaangażowanie w pracę. Dlatego dbamy o to, aby stwarzać naszym koleżankom i kolegom takie warunki pracy, które będą sprzyjać ich harmonijnemu funkcjonowaniu na tych dwóch płaszczyznach. Dokładnie taki cel przyświeca także akcji „Dwie godziny dla rodziny” – mówi Iwona Słomska, wiceprezeska zarządu Kredyt Inkaso, odpowiedzialna m.in. za obszar zarządzania zasobami ludzkimi.

– Międzypokoleniowe majsterkowanie, muzykowanie, wspólne pasje lub po prostu spacer mogą przyczynić się do pogłębienia relacji rodzinnych i przyjacielskich. Trzeba o nie zwyczajnie dbać i je pielęgnować,  by nie zanikały lub się nie psuły. Jestem przekonana, że nasz zespół we wszystkich naszych siedzibach w Warszawie, Zamościu, Lublinie i Wrocławiu chętnie skorzysta z możliwości spędzenia większej ilości czasu z najbliższymi – dodaje Iwona Słomska.  

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku spółka wyemitowała i spłaciła w terminie ponad 30 emisji obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.