19 kwietnia 2011

Drugie miejsce w rankingu Newsweek dla Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A. zajęła 2. miejsce w rankingu 100 Spółek Giełdowych Najszybciej Budujących Wartość w sektorze Finanse, opracowanym przez tygodnik Newsweek i firmę doradczą A.T.KEARNEY. Pozostałe spółki na podium to:

1 miejsce – Getin Noble Bank SA

3 miejsce – Bank BPH SA

Ranking przedstawia te spośród notowanych na giełdzie spółek, które najszybciej budują swą wartość rozumianą jako wypadkowa tempa zwiększania przychodów oraz wzrostu kapitalizacji giełdowej.

Tempo wzrostu przychodów jest głównym wyznacznikiem tego, jak firma jest w stanie zamienić pomysły i innowacje na efekt rynkowy, co w analizowanym okresie zawirowań gospodarczych 2007-2010 było trudnym wyzwaniem. Z drugiej strony dynamika wzrostu kapitalizacji giełdowej odzwierciedla ocenę przez rynek dokonań i perspektyw spółki. O kolejności spółek w rankingu decydowała suma wskaźników w kategorii przychody oraz w kategorii kapitalizacja.