19 listopada 2021

Dwa kwartały rekordowych spłat w Grupie Kredyt Inkaso

Po bardzo dobrych wynikach osiągniętych w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/22, Grupa Kredyt Inkaso może się pochwalić wypracowaniem wysokiej spłacalności również w drugim kwartale. W skali całego pierwszego półrocza, które w Kredyt Inkaso obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., na poziomie skonsolidowanym spłaty z portfeli własnych osiągnęły kwotę 142,1 mln zł. Warto dodać, że jest to rekordowy wynik w 20-letniej historii organizacji i jest on wyższy o 32,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Odnotowany wzrost wpłat z pakietów wierzytelności wynikał m.in. z dobrych wyników osiągniętych ze strumienia egzekucyjnego.

Grupa wykazała przychody na poziomie skonsolidowanym wysokości 109,3 mln zł, w porównaniu do 82,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. W podsumowywanym półroczu zanotowano również zysk netto wartości 26,2 mln zł na poziomie skonsolidowanym, co stanowi ponad 2,5-krotny wzrost w porównaniu do 9,8 mln zł w roku ubiegłym. Kredyt Inkaso zredukowało także poziom zadłużenia netto z 380,5 do 327,6 mln zł na poziomie skonsolidowanym.

Dobra kondycja finansowa Grupy Kredyt Inkaso jest wynikiem rosnącej efektywności całej organizacji. W opisywanym okresie uzyskaliśmy solidne przychody i wypracowaliśmy zysk na poziomie ponad 26 mln zł. Dodać należy, że raportowany obecnie okres cechował się dużą zmiennością na rynkach, a rekordowe wyniki spłacalności zostały osiągnięte mimo braku istotnych inwestycji w nowe portfele. Pokazuje to, jaką sprawność operacyjną uzyskała organizacja i jaki posiada potencjałpowiedział Tomasz Kuciel, członek zarządu Kredyt Inkaso.

Kredyt Inkaso wprowadza kolejne wdrożenia technologiczne i rozbudowuje kanały komunikacji z klientami. Jednym z nowych projektów Grupy w tym obszarze jest portal ugodowi.pl, który ułatwia komunikację z osobami zadłużonymi, umożliwia im samodzielną obsługę swoich spraw oraz kontrolę salda zadłużenia. Grupa planuje również zakupy nowych portfeli wierzytelności oraz kolejne emisje obligacji w ramach prospektu, który KNF zatwierdził we wrześniu 2021 r. Zezwala on spółce na emisję obligacji do łącznej kwoty 150 mln zł.

W ciągu ostatnich dwóch lat udało nam się pozyskać do Kredyt Inkaso wielu ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży zarządzania wierzytelnościami. Wspólnie z dotychczasowym zespołem tworzymy nową jakość i osiągamy coraz wyższy poziom doskonałości operacyjnej. Szczególnie cieszy nas powtarzalność wypracowywanych, dobrych wyników. Dzięki temu spółka jest również gotowa na dalsze pozyskiwanie finansowania oraz zakupy portfeli, które pozwolą na kontynuację dynamicznego rozwoju w przyszłościpowiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.