23 maja 2014

Espirito Santo podtrzymuje rekomendację „kupuj” dla akcji Kredyt Inkaso SA i podwyższa ich cenę docelową do 27,68 zł

Analitycy Espirito Santo Investment Bank, w raporcie z 14 maja 2014 r., podtrzymali rekomendację „kupuj” dla Kredyt Inkaso i podwyższyli cenę docelową akcji do 27,68 zł. Poinformowali również, że oczekują wzrostu tegorocznej sprzedaży o 24 proc. do poziomu 153 mln zł, natomiast EBITDA powinien ich zdaniem osiągnąć poziom 126 mln zł.

„Zaktualizowaliśmy nasze dane o Kredyt Inkaso (z powodu zmian w metodologii księgowania raportowane dane nie dają się porównać z danymi liczbowymi z poprzedniego okresu) i podtrzymujemy rekomendację „kupuj” dla podwyższonej ceny akcji do poziomu 27,68 zł., co oznacza 44-procentowy potencjał wzrostu. Sądzimy, że widoczna poprawa polskiej ekonomii i lepsza kondycja finansowa polskich gospodarstw domowych oraz skupienie się spółki na zagranicznej ekspansji (szczególnie w Rumunii) powinny przyczynić się w nadchodzących latach do wzrostu zysków i wygenerowania gotówki. Oczekujemy poprawy wartości portfeli dzięki większemu udziałowi windykacji polubownej w dochodzeniu wierzytelności od dłużników oraz dzięki rosnącemu udziałowi spółki z Rumunii. Szacujemy, że powinno to, w połączeniu z utrzymaniem lekkiej struktury kosztów, przynieść 23 proc. wzrost w gotówce EBITDA w roku obrotowym 2014/2015. Oczekujemy również wzrostu przychodów netto w wolniejszym tempie ze względu na wyższe uznanie kosztów zakupu wierzytelności, które wykorzystujemy w naszym modelu” – napisali analitycy w raporcie.
Szczegółowy komentarz znajduje się w załączonej wersji PDF raportu.