22 grudnia 2009

Finalizacja umowy nabycia pakietów wierzytelności

W dniu 21.12.2009 została sfinalizowana umowa zakupu od Polkomtel S.A. w Warszawie pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2535 tys. złotych. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach. Transakcja zakupu jest standardową usługą wykonywaną przez Emitenta w ramach jego działalności.