6 września 2011

GENERALI OFE poinformowało o przekroczeniu progu 5%

GENERALI Otwarty Fundusz Emerytalny, z siedzibą w Warszawie poinformował o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym Kredyt Inkaso S.A. jaki nastąpił w dniu 2 września 2011 r. w wyniku rozliczenia transakcji kupna akcji Spółki. Tym samym Generali posiada 736.945 akcji spółki w wyniku czego udział w ogólnej liczbie głosów w spółce wynosi 5,70%.