4 listopada 2011

Generali OFE przekroczył próg 10% udziału w akcjonariacie Spółki Kredyt Inkaso.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosiła 1 285 576 sztuk, co stanowiło 9,94% udziału w obecnym kapitale. Po zmianie udziału Generali OFE posiada 1 311 390 sztuk akcji, co stanowi 10,14% udziału w obecnym kapitale oraz 10,14% głosów na WZA Spółki.

 

Kredyt Inkaso ma stabilną, silną i systematycznie wzmacnianą pozycję na rynku inwestycji w wierzytelności. Cieszymy się, że inwestorzy doceniają rozwój Kredyt Inkaso i zwiększają zaangażowanie w akcje Spółki – powiedział Prezes Kredyt Inkaso S.A. Artur Górnik.

2 września Generali OFE przekroczył próg 5% w kapitale zakładowym Kredyt Inkaso. Inwestor nie wyklucza dalszego zwiększenia liczby posiadanych akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. w ciągu najbliższego roku. Ewentualne zwiększanie akcjonariatu będzie uwarunkowane rozwojem sytuacji rynkowej i ekonomicznej Kredyt Inkaso.