17 czerwca 2014

GK Kredyt Inkaso SA podwaja zyski!

33 mln złotych zysku netto i przychody netto rzędu 87 mln złotych. Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso SA z sukcesem zakończyła rok obrotowy 2013/2014. Spółka rośnie na tygrysa branży dzięki ekspansji na nowe rynki zagraniczne – rumuński, rosyjski i bułgarski.

 

W minionym roku finansowym spółka Kredyt Inkaso osiągnęła przychody netto w wysokości 86.855 tys. zł i są one o 25,5 proc. wyższe od przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z kolei zysk netto był wyższy o 91,4 proc. (33.374 tys. zł) w stosunku do wyniku, jaki spółka wypracowała w roku 2012/2013 (17.197 tys. zł). To kolejny rekord finansowy w trzynastoletniej działalności spółki.

Ekspansja w Rumunii

Tak dobry wynik to efekt zakończenia optymalizacji procesów wewnątrz organizacji oraz wzrost portfela na rynku rumuńskim, którego wartość nominalna wynosi 850 mln zł. W Rumunii spółka świadczy także usługi windykacji na zlecenie na rzecz konsorcjum banków inwestycyjnych, które zakupiło portfel korporacyjny zabezpieczony hipotecznie. Jego wartość to prawie 1,4 mld zł. Kredyt Inkaso zawarło także ramową umowę o współpracy z Unicredit Consumer Finance na odzyskiwanie wierzytelności na rynku rumuńskim.
„W minionym roku naszym motorem napędowym była Rumunia. Inwestując na tym rynku dbaliśmy, by ryzyko biznesowe było na umiarkowanym poziomie, a inwestorzy otrzymali ponadprzeciętne zyski. To się udało. W roku 2014/2015 planujemy skierować więcej środków do Rosji i skoncentrować się na windykacji na zlecenie, głównie dla banków” – poinformował Paweł Szewczyk, Prezes Zarządu Kredyt Inkaso SA.

Czas na Bułgarię i Rosję

Kredyt Inkaso posiada jeszcze dwa inne portfele wierzytelności zagranicznych warte kolejne 115 mln zł – rosyjski i bułgarski. Spółka zamierza dalej inwestować w Bułgarii. Zawarta już została umowa długoterminowa typu „framework agreement” na tym rynku. Planowane są także zakupy kolejnych portfeli wierzytelności.


W Polsce windykacja na zlecenie

Na rynku krajowym w roku obrotowym 2013/2014 Kredyt Inkaso nabyło pakiet wierzytelności od ING Bank Śląski SA o wartości nominalnej ok. 293 mln zł. Rozpoczęto też współpracę z AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, dla którego spółka zainwestowała środki w wysokości ok. 40 mln zł. Umowa obejmuje prowadzenie usług windykacji na zlecenie. Na rozwój tego typu usług firma będzie stawiała także w kolejnym roku obrotowym. Są one skierowane do wierzycieli zarówno pierwotnych (typu: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne), jak i wtórnych (fundusze inwestycyjne). W całym procesie windykacji spółka stawia na polubowność i ugodowość. Doświadczenia spółki pokazują, że taka strategia dochodzenia należności przynosi obopólne korzyści: wierzycielom pomaga odzyskać dług, a jednocześnie pozwala utrzymać dobre relacje ze swoimi klientami-dłużnikami.

Dłużnicy natomiast mogą liczyć na rozłożenie długu na korzystne raty, a w przypadku terminowych spłat, nawet na umorzenie części długu.
Kredyt Inkaso SA planuje na rok obrotowy 2014/2015 inwestycje na poziomie 100 mln zł. Spora ich część trafi do Rumunii, gdyż w ocenie spółki to najbardziej perspektywiczny rynek Europy Środkowo-Wschodniej.