17 czerwca 2011

Już w najbliższy poniedziałek (20 czerwca) opublikujemy wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy 2010/11

Już w najbliższy poniedziałek (20 czerwca) opublikujemy wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy 2010/11