25 stycznia 2011

Kolejna rekomendacja „kupuj” dla Kredyt Inkaso SA

Analitycy Banco Espirito Santo SA w raporcie z dnia 24 stycznia 2011 roku zarekomendowali kupno akcji inwestującej w wierzytelności spółki Kredyt Inkaso SA. Cena docelowa wyznaczona na grudzień 2011 została podniesiona do 18 zł. W momencie sporządzenia raportu walory Kredyt Inkaso SA wyceniane były na 13.5 zł, co oznacza, że analitycy oceniają potencjał wzrostowy akcji spółki na 33%.

 

Kredyt Inkaso SA jest jednym z liderów na rynku inwestycji w wierzytelności, posiadającym obecnie portfel o wartości nominalnej około 1 mld zł. Rynek zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży może osiągnąć w najbliższym czasie wartość ok. 7 mld zł rocznie. Najwięcej wierzytelności generowanych jest przez sektor bankowy. Analitycy Espirito Santo wskazują na fakt, że wartość tego rynku od 2008 roku wzrosła trzykrotnie i prognozują, że Kredyt Inkaso do 2015 roku zdobędzie w nim 10-12% udziału. Raport jest drugą w ostatnim czasie rekomendacją „kupuj” dla akcji spółki. 22 grudnia 2010 analitycy Noble Securities podtrzymali wcześniejszą rekomendację, podnosząc cenę docelową na 16.25 zł z 15.54 zł.

 

Cieszy nas fakt, że rynek dostrzega potencjał spółki. Kolejna już rekomendacja „kupuj” dla naszych walorów przekonuje nas o słuszności przyjętej strategii rozwoju – mówi Artur Górnik, prezes Kredyt Inkaso SA. W roku 2010 nabyliśmy pakiety wierzytelności o łącznej wartości przekraczającej 540 mln zł. W 2011 roku zamierzamy pozyskać około 60 – 70 mln zł z emisji akcji i obligacji, co pozwoli nam na dalszy dynamiczny rozwój – dodaje.

 

Analitycy Espirito Santo wskazują na mocne strony spółki, jakimi są historia biznesowa Kredyt Inkaso SA, uzyskanie pozycji lidera na rynku sprzedaży wierzytelności telekomunikacyjnych, rozwinięty system IT gwarantujący dużą efektywność oraz możliwość szybkiego pozyskiwania kapitału. Zwracają również uwagę, że zmiany organizacyjne, jakie zaszły w spółce (powołanie funduszu sekurytyzacyjnych, przejęcie Kancelarii Prawniczej „Forum”) wzmacniają pozycję Kredyt Inkaso SA, jeśli chodzi o uczestnictwo w przetargach w sektorze wierzytelności bankowych.

 

Kredyt Inkaso SA istnieje od 2001 roku, od 2007 roku notowana jest na GPW. Spółka działa na rynku usług finansowych w oparciu o model funduszu inwestycyjnego. Specjalizuje się w inwestowaniu w wierzytelności masowe z sektora telekomunikacyjnego i bankowego.