25 marca 2016

KOMUNIKAT ZARZĄDU KREDYT INKASO S.A. W ZWIĄZKU Z NIEKTÓRYMI WYPOWIEDZIAMI MEDIALNYMI PRZEDSTAWICIELI BEST S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) – w związku z faktem rozpowszechniania w sieci Internet materiału zamieszczonego po raz pierwszy w dniu 17.03.2016 r. na portalu tygodnika „Wprost” pt. „Raport specjalny: Kredyt Inkaso S.A./Best S.A.” (http://www.wprost.pl/ar/534018/Raport-specjalny-Kredyt-Inkaso-SABest-SA/), w którym znalazły się również wypowiedzi przedstawiciela spółki BEST S.A., Pana Radosława Kwaśnickiego, zawierające nieprezentowane wcześniej stwierdzenia na poparcie tezy
o rzekomo skutecznej rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Chadaja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki – informuje, że zlecił renomowanemu doradcy prawnemu sporządzenie opinii prawnej odnoszącej się do tych nowych stwierdzeń (niezależnie od tego, że wcześniej przygotowana była na zlecenie Spółki opinia prawna dotycząca innych zagadnień w tym zakresie, stanowiąca załącznik do Komunikatu Zarządu Spółki z dnia 26.02.2016 r.).

Opinia ta, której treść stanowi załącznik do niniejszego komunikatu, wskazuje na całkowitą bezzasadność poglądu wyrażanego przez przedstawiciela BEST. S.A. o tym, jakoby dla uznania skuteczności oświadczenia o złożeniu przedmiotowej rezygnacji wystarczające było poinformowanie o treści tego oświadczenia głównego akcjonariusza Spółki, tj. BEST S.A., oraz kilku członków Rady Nadzorczej (nota bene powiązanych z BEST S.A.), bez konieczności przekazania go do samej Spółki.

Przy tej okazji należy zauważyć, że powyższy pogląd zaczął być prezentowany w miejsce wcześniejszej argumentacji (wskazującej na rzekome przekazanie do Spółki przedmiotowej rezygnacji przez Pana Ireneusza Chadaja w formie mailowej w dniu 21.02.2016 r.), w momencie gdy okazało się,  że jest ona całkowicie chybiona i nie znajduje uzasadnienia w świetle niezaprzeczalnych faktów i potwierdzających je dowodów, wskazanych przez Spółkę w dotychczasowych raportach bieżących oraz Komunikatach Zarządu.