1 lutego 2018

Kredyt Inkaso: 18-proc. wzrost spłat z wierzytelności w 2017 r.

Spłaty z wierzytelności osiągnięte w 2017 r. przez Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, wyniosły 173,5 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 18 proc. Spółka rozważy uruchomienie w bieżącym kwartale emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu wartego do 300 mln zł.

Unikatowy w skali rynku model biznesowy, połączony z wieloletnim doświadczeniem w likwidacji wszystkich rodzajów wierzytelności masowych, pozwalają nam na poprawę kluczowego parametru, jakim jest poziom spłat. Tym samym konsekwentnie realizujemy strategią rozwoju, której celem jest znaczące zwiększenia skali działalności oraz wypracowywanie wysokiej rentowności – komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

Wysoka efektywność operacyjna, rosnąca wielkość obsługiwanego portfela wierzytelności oraz poprawiająca się sytuacja ekonomiczna dłużników sprawiają, że z optymizmem podchodzimy do kwestii spłat wierzytelności także w kolejnych okresach – dodaje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/18 (okres kwiecień – grudzień 2017 r.) szacunkowe spłaty z wierzytelności wyniosły 132,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 32 proc. W samym III kwartale roku obrotowego 2017/18 (okres październik – grudzień 2017 r.) szacunkowe spłaty z wierzytelności wyniosły 47,3 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 48 proc. Dane o wysokości spłat z wierzytelności w III kwartale roku obrotowego 2017/2018 nie zostały jeszcze zaudytowane.

Spółka dysponuje własnym, wysoko wyspecjalizowanym zespołem do dochodzenia zapłaty z portfeli wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie oraz samodzielnie stworzonym systemem informatycznym, pozwalającym jej na pełną automatyzację i standaryzację działań prawnych w procesie zarządzania wierzytelnościami.

Działaniom Kredyt Inkaso sprzyja ponadto korzystne otoczenie makroekonomiczne, a konkretnie rosnące płace i rekordowo niskie bezrobocie.

W grudniu 2017 r. Kredyt Inkaso uplasował w ramach oferty publicznej czteroletnie obligacje serii PA01 o wartości nominalnej 14,3 mln zł. Była to pierwsza emisja w ramach uchwalonego programu wartego do 300 mln zł, zgodnie z prospektem emisyjnym ważnym do listopada 2018 r. Oprocentowanie papierów dłużnych serii PA01 w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 5,5 proc. w skali roku, a w następnych będzie ustalone na bazie WIBOR 6M powiększonego o marżę 3,5 proc. w skali roku. Wypłata odsetek następować będzie co sześć miesięcy. Spółka przygotowuje się do emisji serii PA02.

Z ofertą obligacji kolejnej serii, PA02, moglibyśmy ruszyć nie wcześniej niż w marcu, pod warunkiem sprzyjających warunków rynkowych. Wierzymy, że ta emisja, a w dłuższej perspektywie także ewentualne następne w ramach programu, przy odpowiednio atrakcyjnych warunkach oraz solidnych podstawach emitenta, zostałyby pozytywnie ocenione, spotykając się z adekwatnym zainteresowaniem inwestorów – podsumowuje Ringhardt.

 

O Spółce:

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów, mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

PR & IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390