21 maja 2018

Kredyt Inkaso: 30-proc. wzrost spłat z wierzytelności w roku obrotowym 2017/2018

Szacowna wysokość wpłat od dłużników z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Kredyt Inkaso w roku obrotowym 2017/2018 (kwiecień 2017 r. – marzec 2018 r.) wyniosła 185 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 30 proc. Tylko w IV kwartale roku obrotowego 2017/2018 wartość ta wyniosła 52 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 27 proc.

Systematycznie realizujemy naszą strategię, której fundamentem jest wzrost organiczny. Co istotne, wysokość spłat od dłużników ma zasadniczy wpływ na kształtowanie się poziomu przychodów ze sprzedaży, a w efekcie zysku netto oraz wartości EBITDA gotówkowej. W bieżącym roku obrotowym zamierzamy być aktywnym graczem na rynku wierzytelności, uczestnicząc w przetargach zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Wierzymy, że skuteczny model biznesowy oraz inwestycje w kolejne portfele wierzytelności, pozwolą nam utrzymać korzystny trend wynikowy w kolejnych okresach – komentuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

Szacunki dotyczące wysokości wpłat od dłużników w roku obrotowym 2017/2018 nie zostały zaudytowane.

W okresie I-III kwartał roku obrotowego 2017/2018 (kwiecień-grudzień 2017 r.) spółka wypracowała 98,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,7 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 31,4 proc. i 124,6 proc. Korzystną sytuację finansową spółki potwierdza wskaźnik zadłużenie netto/kapitał własny, który na koniec grudnia wyniósł 1,63.

 

O Spółce:

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

PR & IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390