14 lutego 2018

Kredyt Inkaso: 85 proc. klientów zainteresowanych usługą PayByLink

Dywersyfikacja kanałów płatności to jeden z elementów naszej strategii. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, jednocześnie otwierając sobie drogę do poprawy kluczowych parametrów naszego biznesu. Liczymy, że popularyzacja usługi PayByLink przełoży się na poprawę poziomu spłat z wierzytelności – komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

Klienci Kredyt Inkaso mogą korzystać z usługi PayByLink od grudnia ubiegłego roku. Płatność następuje przy pełnej integracji z systemem bankowym, co oznacza, że podczas realizacji przelewu dane wypełniane są automatycznie, a ich edycja jest zablokowana. Dzięki temu klient nie musi ręcznie wprowadzać danych do przelewu, eliminując w ten sposób możliwość popełnienia błędu. Cała operacja trwa zaledwie kilkanaście sekund.

Osoba chcącą skorzystać z usługi PayByLink może to zgłosić podczas rozmowy z konsultantem. Następnie, po uzyskaniu informacji o deklarowanej wpłacie oraz walucie (opcjonalnie nazwie banku nadawcy) klient otrzyma w formie sms lub wiadomości e-mail indywidualny link do płatności.

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/18 (okres kwiecień – grudzień 2017 r.) szacunkowe spłaty z wierzytelności w Kredyt Inkaso wyniosły 132,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 32 proc. W samym III kwartale roku obrotowego 2017/18 (okres październik – grudzień 2017 r.) szacunkowe spłaty z wierzytelności wyniosły 47,3 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 48 proc. Dane o wysokości spłat z wierzytelności w III kwartale roku obrotowego 2017/2018 nie zostały jeszcze zaudytowane.

Naszą ambicją jest poprawa wyników w całym roku obrotowym 2017/2018. Wysoka efektywność operacyjna, rosnąca wielkość obsługiwanego portfela wierzytelności oraz poprawiająca się sytuacja ekonomiczna dłużników sprawiają, że z optymizmem podchodzimy do kwestii spłat wierzytelności także w kolejnych okresach – podsumowuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

Prezentowane 85 proc. to szacunkowa wartość uzyskana na próbie 2-3 proc. klientów Kredyt Inkaso.

 

O Spółce:

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów, mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

PR & IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390