28 lipca 2023

Kredyt Inkaso bije kolejny rekord

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2023/2024 Grupa Kredyt Inkaso zainwestowała w nowe portfele wierzytelności 85,7 mln zł, czyli ponad 14-krotnie więcej niż w analogicznym okresie roku 2022/2023. W całym roku obrotowym 2022/2023, który zakończył się 31 marca 2023 r., Grupa Kredyt Inkaso zawarła transakcje zakupu pakietów wierzytelności na kwotę 119,9 mln zł.

Grupa Kredyt Inkaso – jeden z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce – powróciła do aktywnego inwestowania w nowe portfele. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2023/2024 koszty nabycia nowych portfeli wierzytelności wyniosły 85,7 mln zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2022/2023 było to 5,8 mln zł. Istotnie wzrosły również wpłaty z posiadanych portfeli wierzytelności. W pierwszym kwartale 2023/2024 wyniosły one 93,2 mln zł (wzrost o 17% z 79,6 mln zł w pierwszym kwartale 2022/2023). Wysokie odzyski dotyczyły zarówno procesów sądowo-egzekucyjnych, jak i polubownych. Dynamicznie rośnie także liczba ugód zawieranych przez osoby zadłużone z wykorzystaniem portalu ugodowi.pl.

– Spłaty z zarządzanych portfeli stabilnie rosną, co potwierdza skuteczność naszych działań służących podnoszeniu efektywności operacyjnej. Dobre wyniki finansowe za rok 2022/2023 oraz ostatnie bardzo udane emisje naszych obligacji korporacyjnych pozwalają nam na realizację ambitnej strategii rozwoju. W kolejnych kwartałach roku obrotowego 2023/2024 spodziewamy się dalszego wzrostu podaży atrakcyjnych jakościowo portfeli, a my jesteśmy dobrze przygotowani do istotnych nakładów na ich zakupy – mówi Mateusz Boguta, członek zarządu/CFO Kredyt Inkaso.

Grupa Kredyt Inkaso zamknęła rok obrotowy 2022/23 z rekordowym w swojej historii poziomem wpłat z zarządzanych portfeli w wysokości 317,5 mln zł. Grupa odnotowuje wysoką dynamikę spłat z dotychczas nabytych portfeli doskonaląc procesy operacyjne, wdrażając zaawansowaną analitykę danych i rozwiązania technologiczne.

Przedstawione dane za pierwszy kwartał 2023/2024 r. mają charakter wstępny, szacunkowy i mogą ulec zmianie. Pełne i ostateczne wyniki finansowe za I kw. roku obrotowego 2023/2024 zostaną przedstawione w raporcie okresowym, którego publikacja jest planowana na 29 sierpnia br.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku Grupa Kredyt Inkaso wyemitowała już 49 serii obligacji o wartości 1,47 mld zł, z czego 1,27 mld zł zostało już wykupione. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.