14 grudnia 2017

Kredyt Inkaso dokonał wstępnego przydziału obligacji serii PA01

Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, pozyska z publicznej emisji obligacji serii PA01 14,3 mln zł. Zapisy na walory złożyło 445 inwestorów indywidualnych. W najbliższym czasie spodziewana jest rejestracja obligacji w KDPW, zaś ich debiut na rynku Catalyst planowany jest w styczniu 2018 r.

Kończymy pierwszą publiczną emisję obligacji w naszej historii. Traktujemy to jako przetarcie ścieżki przed kolejnymi seriami, które miało miejsce w bardzo wymagającym otoczeniu i dość trudnych warunkach rynkowych, głównie ze względu na duże natężenie konkurencyjnych ofert obligacji kierowanych do inwestorów detalicznych. Zaufało nam jednak niemal pół tysiąca inwestorów indywidualnych, co w naszej ocenie stanowi bardzo dobry prognostyk w kontekście emisji kolejnych serii – komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso. – Jestem przekonany, że inwestorzy dobrze zainwestowali swoje pieniądze, które będą wsparciem dla realizacji naszych celów strategicznych, jakimi są m.in. systematyczny wzrost przychodów i marży operacyjnej – dodaje Jarosław Orlikowski.

Uchwalony w połowie września bieżącego roku program zakłada emisje publiczne o łącznej wartości do 300 mln zł. Obligacje w ramach programu mogą być emitowane przez rok od zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego, czyli do listopada 2018 r.

Zapadalność obligacji serii PA01 wynosi cztery lata. Ich oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 5,5 proc. w skali roku, a w następnych będzie ustalone na bazie WIBOR 6M powiększonego o marżę 3,5 proc. w skali roku. Wypłata odsetek następować będzie co sześć miesięcy.

Emisję obligacji serii PA01 można nazwać sondującą. W 2018 r. zamierzamy zaproponować inwestorom w ofertach publicznych kolejne emisje obligacji. Wierzymy, że bogata historia emisji obligacji, skuteczny model biznesowy oraz ambitne plany rozwoju Kredyt Inkaso będą doceniane przez inwestorów – podsumowuje Jarosław Orlikowski

 

 

O Spółce:

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów, mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i ofercie publicznej obligacji Spółki emitowanych w ramach programu emisji obligacji oraz o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., są: (i) zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2017 r. prospekt emisyjny podstawowy Spółki oraz (ii) ostateczne warunki emisji obligacji Spółki serii PA01,  które zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.kredytinkaso.pl. oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego – IPOPEMA Securities S.A.: www.ipopemasecurities.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii lub każdego innego państwa, w którym byłoby to niezgodne z prawem, ani wśród rezydentów tych państw.

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

PR & IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390