12 kwietnia 2022

Kredyt Inkaso dokonało przydziału obligacji serii I1

W dniu 11 kwietnia 2022 r. spółka dokonała przydziału obligacji serii I1 oferowanych na podstawie prospektu na kwotę ponad 17 mln zł.

Spółka Kredyt Inkaso dokonała przydziału obligacji oferowanych inwestorom indywidualnym na kwotę 17 009 700 zł. 242 inwestorów objęło 85% obligacji  niezabezpieczonych z emisji  o wartości 20 mln złotych. Obligacje będą oferowały oprocentowanie zmienne w wysokości  WIBOR 3M powiększone o marżę 4,9 punktu procentowego w skali roku. Termin wykupu tych obligacji przypada na  październik 2025 r. Emisja przeprowadzona została w ramach prospektu  zatwierdzonego w 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

-Publiczna oferta obligacji I1 była prowadzona w okresie wyjątkowo dużej niepewności wynikającej z agresji Rosji na Ukrainę i wprowadzanych sankcji ekonomicznych na Rosję. Wysokość zapisów w tak trudnych czasach uważam za bardzo dobry wynik. Myślę, że inwestorzy  docenili stałą poprawę wyników finansowych spółki oraz dokonane w międzyczasie refinansowanie obligacji F1.  Istotne znaczenie ma także antycykliczność branży zarządzania wierzytelnościami oraz jej znikome powiązanie z cenami nośników energii. Sytuacja ta przekłada się na niezmienną atrakcyjność podmiotów z naszego sektora – nawet w obecnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej. – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Zapisy na obligacje prowadziło konsorcjum niebankowych domów maklerskich: NWAI (organizator), Ipopema, Michael/Ström, Noble Securities i Q Securities.

Grupa Kredyt Inkaso odnotowała wysokie spłaty z portfeli wierzytelności w trzech zamkniętych już kwartałach roku obrotowego 2021/22. W samym trzecim kwartale (zakończonym 31 grudnia 2021 r.) osiągnęła poziom spłat 68,1 mln zł, a od początku roku obrotowego 210,2 mln zł, co stanowi wzrost o 27 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Wysokie spłaty przełożyły się na wypracowanie bardzo dobrych wyników pod względem przychodów, EBITDY gotówkowej i zysku netto. Po trzech kwartałach na poziomie skonsolidowanym przychody netto wyniosły 161,2 mln zł, co stanowi wzrost względem roku obrotowego 2020/21 o 26 proc. W opisywanym okresie zanotowano także wzrost EBITDY gotówkowej do 122,1 mln zł oraz wzrost zysku  netto o 134% do 41,1 mln zł na poziomie skonsolidowanym.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.